Paula Viertola

Paula Viertola, Learning Environment Specialist, arbetar med att samla in och analysera användardata i utvecklingsprojekt inom lärmiljöer. "Användardata och användning av personalens yrkeskompetens vid arbetsplatslösningar är en av nyckelfaktorerna för en lyckad lärmiljö. Det är verkligen inspirerande och lärorikt att samtala med personal och elever/studenter från olika läroanstalter och hjälpa dem att gestalta lokalernas olika utvecklingsmöjligheter." Paula är utbildad designer och i involveringsprocessens olika skeden använder hon sig i stor utsträckning av olika metoder inom design och tjänstedesign.

Referenser av Paula Viertola