Tiina Myller
Inredningsdesigner Tiina Myller har lång erfarenhet av att designa olika arbetsmiljöer och förmågan att förstå syftet med ändringar och användarnas behov och att integrera dessa i en sömlös helhet. "Ett funktionellt utrymme är vackert! Ett utrymme känns bekvämt när det förmedlar varför det skapades och av vilken anledning."