Inredningsdesign Tiina Myller
Vanda, Finland, 2016

Ny arbetsmiljö för Solteq

Mjukvaruföretaget Solteq Oyj ville att deras nya lokaler för 200 anställda på Aviabulevarden i Vanda skulle motsvara företagets nuvarande behov och framförallt stödja arbetets rörliga och sociala natur. Solteq valde en arbetsmiljöförändring enligt Martela Lifecycle-modellen som omfattar definition, planering, genomförande och framtida underhåll.

"Vårt främsta mål med arbetsmiljöförändringen var att vår personal skulle trivas ännu bättre och att skapa en arbetsmiljö som kommunicerar våra värderingar. Medarbetarnas välbefinnande speglas tveklöst i våra kunder. Med förändringen vill vi självklart även uppnå tillväxt", berättar Perttu Kulmala, Operations Manager på Solteq Oyj.

I maj 2016 invigde Solteq sina nya lokaler. Arbetsplatsen är ett av de modernaste aktivitetsbaserade kontoren i Finland.

Deltagarstyrd workshop med viktig roll

En definition av behoven i arbetsmiljön påbörjades i december 2014 genom en utredning av behov och mål. I början av året genomfördes en arbetsmiljöundersökning, en orienterande och deltagarstyrd workshop samt djupintervjuer med nyckelpersoner. Baserat på detta material utformades en heltäckande arbetsmiljörapport och arbetsplatsplan.

"Vi ville att varje anställd skulle vara delaktig i processen och få bidra med information ur sitt perspektiv. Vi ville inte basera planeringen på antaganden", berättar Kulmala. "Därefter upprättades en plan över var olika typer av arbetsuppgifter skulle utföras. Avslutningsvis placerades möblerna ut i förslaget."

I planeringsfasen inventerade Martela möblerna och genomförde utrymmes- och inredningsplanen. Därefter utformades ett förslag om möblemanget. Resultatet blev över hundra delade arbetsstationer och endast två personliga arbetsstationer.

Kulmala är nöjd med samarbetet med Martela. "Det nya kontoret utrustades med lösningar som uppfyller olika behov och olika arbetsuppgifter. Medarbetarna kan välja den arbetsplats som bäst matchar arbetsuppgiften ifråga."

De gamla möblerna återvanns och de nya hyrdes

Martela genomförde arbetsmiljöförändringen som även innehöll flytt och återvinning av möbler. Vi hade väldigt mycket gamla möbler och i praktiken hade det varit omöjligt att återvinna dem själv. För oss underlättade det enormt mycket att Martela kunde hjälpa oss med återvinningen i samband med flytten."

Solteq beslutade sig för att hyra de nya möblerna via ett leasing-avtal. "Finansiellt sett var detta den bästa lösningen för oss. Vi ville heller inte känna oss tvungna att behålla samma möbler i tiotals år utan vi vill ha uppdaterade och flexibla lokaler. Genom att förnya möblerna då och då ökar komforten", säger Kulmala.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer