Inredningsdesign Tiina Myller
Jyväskylä, Finland, 2023
Alva-yhtiöt Oy och dess dotterbolags personal, totalt cirka 150 personer, flyttade till nya lokaler i april 2020. Betydelsen av flexibiliteten som satts upp som huvudmål nådde en helt ny nivå i och med coronapandemin. Fördelarna med vår modell Flexibel hyra visade sig omedelbart, när flytten till de nya lokalerna sammanföll med inledningen av pandemin och de nya lokalerna aldrig kunde tas i bruk fullt ut.
Läs mer om Alva-yhtiöts arbetsplatsförändring!

Flexibel servicemodell visade direkt sina fördelar

Redan hösten 2022 stod Alva inför en ny förändring: under pandemin vande sig personalen vid att arbeta på distans och ville fortsätta arbeta hemifrån en del av veckan. Antalet arbetsstationer och behovet av utrymme minskade, så arbetsmiljön optimerades och Alva beslutade att avstå från cirka en fjärdedel (ca 400 m2) av sina lokaler.

“Förra höstens förändring berodde på ett minskat behov av utrymme på kontoret, så vi såg det som en hållbar lösning att hyra ut en del av våra lokaler till en utomstående. Förutsättningarna för arbete på kontoret och personliga möten förblev oförändrade, liksom teamens trivsamma och effektiva arbetslokaler. Vi kunde med andra ord minska lokalkostnaderna utan att äventyra arbetsförhållandena", konstaterar Tuomo Kantola, VD för Alva.

Alvas lokaler
VD för Alva-yhtiöt

Optimering av arbetsmiljön som ledningsverktyg

Ett av målen med optimeringen av arbetsmiljön var att locka tillbaka medarbetare till kontoret och därmed också öka nyttjandegraden av lokalerna. Tyngdpunkten låg på mötesutrymmen – alla har redan en arbetsstation hemma, så kontorets trumfkort och ett av dess viktigaste uppgifter är att stödja och främja möten och teamarbete mellan kollegor över gränserna.

Ett annat mål med förnyelsen var också att skapa multifunktionella lokaler som anpassar sig efter olika behov, stöder självledning, trivsel och välbefinnande samt uppmuntrar till samarbete och innovation.

"I och med pandemin bytte vi till distansarbete, där teamen i stor utsträckning själva bestämmer när de ska träffas personligen i våra lokaler. För att stödja hybridarbetet ordnade vi en utbildning för våra chefer för att säkerställa att de upprätthåller en känsla för personalens välbefinnande och produktivitet. Utöver teammöten är var och en av våra chefer också skyldig att träffa varje underordnad one-to-one en gång i månaden”, berättar Kantola.

Kvinnan sitter bekvämt i soffan
Ad hoc möteshörna

Arbetsplatsen som en tjänst – hållbar flexibilitet

Tröskeln för att förnya arbetsmiljön är lägre – särskilt så snart efter den föregående renoveringen – när en servicemodell redan är i bruk. Modellen Flexibel hyra samlar alla möbler och relaterade tjänster inom cirkulär ekonomi under en och samma månadsavgift, vilket möjliggör flexibilitet och en hållbar verksamhetsmodell. Du behöver således inte förbinda dig till möblerna i flera år framåt, istället uppdateras arbetsmiljön i den takt som förändringsbehoven uppstår.

Flexibel hyra gjorde det möjligt att på ett flexibelt sätt skapa praktiska och funktionella lösningar när utrymmesbehoven förändrades. Inredningen enligt de nya dimensionerna gick smidigt och vi kunde optimera vår arbetsmiljö att bli ännu mer funktionell", berättar Kantola.

De tre främsta fördelarna för Alva-yhtiöt:
Arbetsmiljön är alltid uppdaterad och optimal
Överflödiga möbler återvinns för kommande användare
Totalekonomi – betala endast för behovet €/mån.
Waste Nothing – motsatsen till slit och släng-kulturen.
På Martela följer vi principen om en cirkulär ekonomi ”Waste Nothing” och strävar efter att för vår del minska miljöbelastningen. Möbler som är i gott skick säljs vidare, och en del av möblerna repareras eller kläs om på nytt innan de säljs. Möbler som är helt utslitna återanvänds i energiproduktion eller som returråvara.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer