Eeva Terävä
Eeva Terävä, VP, Martela Design Studio, ansvarar för Martelas specialist- och designtjänster. Hennes kompetensområden är deltagarbaserade forskningsmetoder och analyser som hjälper våra inredningsdesigners att utforma bättre skräddarsydda arbetsplatser åt våra kunder. "En lösningar passar inte nödvändigtvis alla och därför måste vi förstå vilken typ av arbete som utförs i vårt planeringsobjekt."