Arbetsplatsen som en flexibel tjänst.
Arbetssätt och ledarkultur förändras snabbare än någonsin. Många anställda tar det för givet att arbetsgivaren har en flexibel inställning till arbetstid och -plats. Förnyade arbetsmetoder och anställdas behov kräver också att arbetsplatsen kontinuerligt förändras.

Skräddarsydd arbetsmiljö efter dina behov

Kontorslokaler har traditionellt sett planerats att hålla mellan 5–7 år.
På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur organisationens situation, antalet medarbetare och arbetssätten förändras. Martelas koncept Arbetsplatsen som en tjänst garanterar dig att arbetsmiljön är alltid på topp.

Baserad på dina behov, skräddarsyr vi en optimal servicepaket för dig. Tjänsten faktureras månadsvis, och du betalar bara för vad som verkligen behövs. Det underlättar både budgeteringen och kostnadsstyrningen.

PodBooth har utformats för att skapa en fridfull atmosfär i omgivningen. PodBooth är perfekt för telefonsamtal eller videokonferenser, och för stunder du behöver lugn och ro.
Prisexempel: BothBooth som en tjänst 1850kr/månad.

I tjänsten ingår:

 • PodBooth leverad och monterad
 • Mätning av nyttjandegrad i realltid
 • En flexibel och cirkulär modell för en optimerad arbetsmiljö

Arbetsplatsen som är alltid på topp

När medarbetarna trivs, ökar välbefinnandet och kreativiteten.
Detta återspeglas i arbetets produktivitet. Ett företag som uppmärksammar personalens behov är också en lockande arbetsgivare.

Konceptet Arbetsplatsen som en tjänst lämpar sig ypperligt för företag som är på väg att övergå till nya arbetssätt eller planerar att flytta in i ett aktivitetsbaserat kontor. Tjänsten passar också bra för co-working-ytor där många anställda från flera olika företag arbetar samtidigt.

Vår koncept möjliggör att dina medarbetare kan fokusera på sitt arbete - vi tar hand om lokalerna, möblerna och människorna - under hela arbetsmiljöns livscykel.

Fyra fördelar med Arbetsplatsen som en tjänst

 • Välbefinnandet och användarupplevelsen förbättras.

 • Arbetsmiljön kan både skalas upp och ner, och anpassas till förändringar

 • Du betalar bara en månadsavgift för den användning du behöver

 • Enkelt, hållbart och flexibelt anskaffningssätt

An illustration of a person with a laptop
Servicepaketet kan till exempel bestå av följande:
 • Leasing av möbler och inredningslösningar

 • Leverans, montering och återvinningstjänster 

 • Planering och optimering av arbetsmiljön

 • Mätning av hur lokalerna används och hur medarbetarna upplever arbetsmiljön

 • Utveckling av arbetsmetoder med företagets anställda.

Spara pengar genom att optimera dina lokaler

Att komma igång med Arbetsplatsen som en tjänst är enkelt. Endast genom att mäta anställdas användarupplevelse och nyttjandegrad av lokalerna kan vi utveckla arbetsplatsen så att att den tillgodoser de anställdas behov. En noggrann planering och optimering av företagets lokaler minskar lokalbehovet, vilket märks i hyres-, underhåll- och servicekostnaderna.

På Martela följer vi principen Waste Nothing och strävar efter att för vår del minska miljöbelastningen. Möbler som är i gott skick säljs vidare, och en del av möblerna repareras eller kläs om på nytt innan de säljs. Möbler som är helt utslitna återanvänds i energiproduktion eller som returråvara.

Genom att leasa bara de möbler som du verkligen behöver, och låta övriga möbler gå till återbruk eller återvinning, får cirkulär ekonomi genomsyra hanteringen av lokaler och inredning i din verksamhet. Vi hjälper dig att återbruka och återvinna möbler som inte längre behövs och bidrar på det sättet till en hållbarare framtid.

Servicekonceptet "Arbetsplats som en tjänst"  tar bort risken med att äga – tjänsten passar därför utmärkt för innovativa företag som försöker undvika onödiga anskaffningar.


Kontakta oss

Martela är ett familjeföretag grundat 1945.
Vi planerar och förverkligar användarorienterade arbets- och lärmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.