Anne-Mari Juutilainen
Inredningsdesigner Anne-Mari Juutilainen har bred erfarenhet av att designa mångfacetterade arbetsmiljöer och offentliga utrymmen. "Det är intressant och fascinerande att vara med och utveckla flexibla arbetsmiljöer.”

Referenser av Anne-Mari Juutilainen