Helsingfors, 2022

Staria hjälper tillväxtföretag att utvecklas till superstjärnor på internationell nivå genom att tillhandahålla internationella ekonomitjänster till mer än 40 länder. Detta lyckas Staria med genom deras unika one-stop-leveransmodell och en stark teknologibas. Staria, som skakar om den traditionella ekonomiförvaltningsrollen, ville uppdatera sitt huvudkontor att bättre reflektera sin verksamhet och sina värderingar samt stödja nya sätt att arbeta. Rakka Works var samarbetspartner i förnyelsen av kontoret i Helsingfors gällande lokal- och inredningsdesign samt förhandlingar om hyresavtal.

Staria café
Loungeområde på Staria-kontoret

Starias kultur och nya arbetssätt styrde planeringen

Kontorskonceptet utvecklades i nära samarbete med Sanni Koskela, Chief People & Culture Officer på Staria, samt flera Staria-anställda. Kärnan i konceptet var att skapa en ny typ av medarbetar- och kundupplevelse i lokalen. Syftet var att få det fysiska rummet att motsvara organisationens kultur och identitet. Utgångspunkten för placeringen av lokalerna var tanken att dela in utrymmena i olika arbetszoner. Kontoret är uppdelat i aktiva och tysta utrymmen, där hänsyn tas till olika arbetssätt och behov. Mötesplatsen placerades på den bästa utsiktspunkten, i skärningspunkten i den L-formade basen.

"Vi strävade efter att skapa ett utrymme för Staria som gör kulturen levande. Utrymmet avspeglar Starias ambition att krossa traditionella idéer om ekonomiförvaltning och stödjer med sin transparens och mångfald, organisationen i dess starka tillväxt. I tillväxtläget fungerar miljön som en kulturell förstärkare som får kulturen att ljuda i organisationen. Lokalen sprider kultur mellan människor", beskriver Tero Helenius, arbetsmiljöstrateg på Rakka Works.

Människor på Staria-kontoret
Människor på Staria-kontoret

Tillväxtföretag värdesätter flexibilitet

Staria är ett tillväxtföretag och en viktig punkt vid upphandlingen av möbler var flexibilitet när personalantalet förändras. Martelas flexibla modell Flexibel hyra valdes ut som den bästa lösningen. Istället för en engångsinvestering betalar Staria en månadshyra för möblerna vilken uppdateras i enlighet med behovet av möbler. I avtalet ingår också en regelbunden möbelunderhållstjänst och en uppföljningsenkät för personalen. Modellen bygger på cirkulär ekonomi, vilket innebär att Martela tar emot de möbler som inte längre behövs och renoverar dem inför nästa användningstillfälle.

Arbetsmiljön stöder Staria-anställdas välbefinnande

Kontorets visuella uttryck är en kombination av tilltalande djärvhet, elegans och högklassiga material, med respekt för den värdefulla fastighetens historia och läge på Mikaelsgatan i Helsingfors. Ljuset flödar in genom kontorets stora fönster och möblerna och de smäckra skärmarna avgränsar utrymmet till olika arbetszoner. Enligt en uppföljningsenkät som genomfördes i september 2023, ett år efter att de nya lokalerna togs i bruk, tjänar lokalerna arbetsuppgifterna väl. Över 84 procent av respondenterna upplevde att arbetsmiljön främjar välbefinnandet i arbetet. Det fanns önskemål om att de utrymmen som är avsedda för arbete som kräver långvarig koncentration samt distansmöten, ska vidareutvecklas. Kontorets attraktionsfaktorer bland Staria-anställda är komfort, verktyg och sociala interaktioner.

"Det fanns många högtflygande förväntningar inför förnyelsen av vår bas i Helsingfors och de alla överträffades. Detta har varit ett av våra mest framgångsrika projekt på ett tag, eftersom förändringen har höjt utnyttjandegraden i lokalen till en helt ny nivå och fört både Starias anställda och vårt nätverk närmare varandra. I sin feedback betonar våra anställda utrymmets rymlighet, harmoni, skönhet och unika detaljer. Lokalen har mångsidiga lokallösningar och en heltäckande funktionalitet, som uppfyller väldigt olika mötesbehov vilket vi har fått rikligt med uppskattning för. “Wow”-kommentarerna har också haglat när nya människor har kommit in på vårt kontor för första gången", sammanfattar Koskela.


Bilder: Akifoto & Rakka Works

Senaste referenser