Helsingfors, 2023

Spacent erbjuder arbetsplatser, mötesrum och privata kontor för arbete och möten på över 210 platser i Norden och Europa. Spacent har mer än 200 företag och 16 000 användare. På samma sätt kan fastighetsbolag och företag lista sina egna underutnyttjade utrymmen och göra dem tillgängliga för Spacent-användare via mobilapplikationen. Spacent-tjänsten gör underutnyttjade utrymmen tillgängliga för dem som behöver dem.

Spacents huvudkontor ligger i en historisk byggnad, Armaan Kulma, designad av Armas Lindgren. Möblerna har levererats av Martela enligt en flexibel uthyrningsmodell. Förutom Spacents egna lokaler är Armaan Kulma ett av de arbetsutrymmen som hyrs via Spacent, som Martelas anställda också kan använda med hjälp av mobilappen.

"Jag använder Armaan Kulma regelbundet och det är fint att Spacents tjänst ger mig flexibilitet att använda lokalerna mellan mötena. Det gör min tidsplanering mycket effektivare och ger mig spontana möten under dagen", säger Eerikki Mikkola, som ansvarar för utvecklingen av Martelas modell för uthyrning av möbler.

Armaan Kulma är en kulturhistorisk byggnad med fantastisk arkitektur. När man kommer in genom dörren i hörnet av Mannerheimvägen och Brunnsgatan möts man av en magnifik trappa med marmorgolv. Arbetsplatserna finns i huvudhallen på byggnadens andra våning, med ytterligare konferensrum tillgängliga på två olika våningar.

Lokalerna användes tidigare av Nordeas bank, som flyttade till en annan plats och lämnade Armaan Kulmas lokaler tomma. För att nyttja lokalerna igen startade ägaren Ylva och Spacent ett projekt för att skapa en ny, flexibel hyresmodell. Modellen ska främja delningsekonomins principer och hjälpa företag att minska sitt koldioxidavtryck samtidigt som de erbjuder alternativa arbetsplatser för sina anställda.

Möbellösningen för Spacent genomfördes med hjälp av Martelas flexibla uthyrningstjänst (Flexibel hyra). Målet var att tillhandahålla högkvalitativa och hållbara möbler som både funktionellt och ergonomiskt skulle uppfylla kvalitetsförväntningarna hos de användare som hyr utrymmet.

Martela ansvarade för att utforma möblerna för utrymmet enligt Spacents önskemål och installerade möblerna på plats redo för användning. I projektet användes hyresmöbler från Spacents tidigare utrymme samt befintliga gamla och välbevarade möbler som fanns tillgängliga i Armaan Kulma, i linje med principerna för cirkulär ekonomi.

För att säkerställa avskildhet valdes elektriskt justerbara, skrivbord i ekfanér för den stora salen, med skärmar på båda sidor och framtill. Arbetsstolarna är lämpliga för långtidsarbete enligt rekommendationer från fysioterapeuter och EN-standarder. Förutom arbetsstationer innehåller hallen telefonbås för möten och samtal. I samarbetsytan finns flyttbara soffmöbler, men det finns också flera traditionella mötesrum.

Martelas flexibla modell för uthyrning av möbler, i kombination med Spacents avancerade sätt att utnyttja kontorsutrymmen, uppfyller effektivt de snabbt föränderliga kraven på kontorsfastigheter. "Vi har tekniken och kundbasen för att snabbt generera vinst från outnyttjade ytor i bästa läge. Tillsammans med Martela bildar detta ett flexibelt paket för fastighetsägare och andra aktörer", säger Spacents VD Eetu Ristaniemi (bilden).

Senaste referenser