Inredningsdesign Reetta Lukka och Maarit Vuori
Hattula, Finland, 2016

Omvänt anbudsförfarande skapar de bästa lösningarna

Juteinikeskus-skolan använde sig av en omvänd anbudsprocess och fick en funktionell lösning till den budget man hade satt upp. Följande frågor lyftes fram i anbudsförfarandet: fördelarna för barnen, möjligheterna att uppnå de pedagogiska målen samt nya krav på lokalerna för en ny typ av inlärningsmiljö. Planen som Martelas experter utarbetade fokuserade på att skapa funktioner som tar hänsyn till användarnas behov och krav med de bästa visionerna som kollektionen och leveranskedjan kan erbjuda.

”Jag upplever att den största fördelen med det omvända anbudsförfarandet jämfört med den traditionella metoden är att vi fick tillfälle att höra vad experterna hade att säga om möblemanget i sin helhet på ett helt annat sätt. Vi fick en helhetsbild av de möjliga miljöerna och vad de kunde erbjuda elever, grupper och lärare.”

”Det omvända anbudsförfarandet gjorde att leverantörerna gav oss sina bästa visioner för de funktioner som de kunde hjälpa oss att skapa inom budgetramarna. När vi gjorde vårt val kunde vi fokusera på det viktigaste målet: att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas inlärning”, säger Marko Seppälä, administrativ rektor för flera skolor och den som ansvarade för anbudsinfordran.

Målet tog form under specifikationsfasen

Minna Kallio, rektor för skolan Juteinikeskus, beskriver vikten av specifikationsfasen: ”Lärarna som valdes ut för att införa den nya arbetsmodellen för den nya skolan träffades för första gången i samband med Martelas workshop. Det var oerhört viktigt att aktiviteterna och åtgärderna skapade en grund för planeringsarbetet. Vid workshopen diskuterade vi först allt som skulle ske på skolområdet och därefter tittade vi på de olika implementeringslösningarna.”

”Under workshopen visade det sig att så många som 90 elever kunde arbeta samtidigt i de öppna inlärningsmiljöerna på Juteinikeskus. Lokalen måste fungera som en helhet och det måste även vara möjligt att dela upp den i mindre områden, så att läraren eller lärarna kan engagera sina elever. Skolan har många öppna utrymmen, vilket betyder att frågor som rör akustik var viktigare än vanligt. Inlärningsmiljöerna på andra våningen är direkt kopplade till matsalen en trappa ned. Även om grunden för akustiken skapas med hjälp av arkitektoniska lösningar måste även interiörerna bidra till en bra akustik. Möblerna och materialvalen i inredningsplanen användes för att förbättra akustiken. Stoppade möbler, flyttbara textilklädda skärmväggar, gardiner, mattor, väggtryck med akustikegenskaper, bakpanelslösningar i skåp och även akustikpaneler i taket – allt samverkar för att effektivt ta upp ljudet”, säger Maarit Vuori, inredningsdesigner.

Från implementering till praktisk erfarenhet

Inredningsdesigner Reetta Lukka förklarar: ”Skolområdet utformades så att alla ytor kan användas för inlärning. Designen och färgschemat för möblerna är enhetligt i hela skolan, vilket betyder att möblerna kan flyttas som man har lust utan att det visuella intrycket förstörs. Mobiliteten och mångsidigheten hos möblerna är viktigare i en öppen inlärningsmiljö, eftersom olika grupper arbetar med olika metoder i utrymmena. Matsalen används även för samlingar, så borden måste lätt kunna flyttas.”

”Lärarna som använder inlärningsmiljöerna var med och valde ut den bästa lösningen av de anbud som kom in från de olika leverantörerna, och detta är något som sågs som en mycket viktig faktor”, säger Kallio.

”Med ett traditionellt anbudsförfarande skulle det ha tagit oss evigheter att säkerställa att varje anbudsgivare hade följt de detaljerade produktkraven på vår lista över möbler till punkt och pricka. Liksom att ta reda på vem som kunde leverera de valda möblerna till lägst pris. Nu kunde vi istället välja det alternativ som bäst motsvarade våra förväntningar när det gäller lokalernas funktion”, säger Seppälä.

”Nu när det har gått en månad kan jag säga att vi är mycket nöjda. Ytorna är fortfarande enhetliga, eftersom de olika lösningarna kompletterar varandra. Akustiken är utmärkt och allt är riktigt snyggt. Estetiken och harmonin som möblerna som helhet skapar betyder att atmosfären på skolan nu är mycket lugnare. Och barnen känner sig hemma här – de sitter alltid i den gula soffan i lobbyn innan de går hem”, säger Kallio.

Senaste referenser