Inredningsdesign Alexander Bladh
Göteborg, 2022
Skandia är ett kundägt försäkringsbolag där överskott i verksamheten går tillbaka till kunderna i form av återbäring. Bland annat erbjuder man tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring, bolån och sparande samt rådgivning till drygt 1,8 miljoner kunder.

Flexibilitet och engagemang ledord i arbetet med att uppdatera Skandias Göteborgskontor

När det var dags för försäkringsbolaget Skandia att uppdatera sina befintliga lokaler i Göteborg önskade man att modernisera kontoret genom uppdaterad färgsättning, nya produktinslag och nya funktioner.

När Martela började arbeta med Skandias nya layout var den initiala planen en mer traditionell arbetsplats med bland annat fasta skrivbord med tillhörande förvaring. Man skulle riva befintliga väggar och göra kontorsytorna till öppna landskap. Men desto längre man arbetade med layouten, desto längre bort ifrån ursprungplanen hamnade man.

– Vi började med detta projektet precis innan starten av en pandemi och organisationen förändrades på kort tid vilket gjorde att vi snabbt fick tänka om för att tillgodose Skandias nya behov. Jag är mest stolt över att vi lyckades vara flexibla och samtidigt hålla projektplanen som vi satt upp från början och framförallt att Skandia fick ett snyggt och attraktivt kontor, berättar Lina Karlsson på Martela som har ansvarat för projektledningen.

Arbetsplatserna placerades ut i traditionell öppen planlösning baserat på funktioner och grupper. Kopplat till alla grupper planerades mindre ytor med till exempel höga soffor eller ståbord för snabba spontan möten.

– Vi kompletterade även med mobila tysta rum i olika storlekar för samtal eller möten. Skandia ville även skapa en större plats med fokus på den sociala biten och mötet mellan kollegor. Detta valde vi att göra på nedra plan kopplat till lunchytan. Här finns idag möjlighet att äta men också jobba, ta pauser, möten och även större samlingar för presentationer, säger Alexander Bladh på Martela som ansvarat för inredningsdesignen.

PodLounges
Loungeområde

Dynamiska skåp som kan öppnas med mobilen

Tidigt i projektet insåg Skandia även att de kunde spara mycket kontorsyta och frigöra tid från nyckelhantering genom att byta ut all förvaring till dynamiska skåp.

– Det ger varje medarbetare rätt till ett personligt skåp som hanteras med samma kort som passagesystemet eller via en app i telefonen, berättar Karlsson.

Skandia gav Alexander Bladh mer eller mindre fria händer att skapa både med färger och produktval. Något som oftast sätter en högre fokusnivå på projektet och gör att man känner ett stort engagemang från start berättar han.

– Den känslan av förtroende är bland det bästa man kan få uppleva med detta jobb!

Runt bord och Sola barstolar
Ett lugnt utrymme med en fåtölj

Enligt Lina Karlsson har samarbetet mellan Martela och Skandia har fungerat väldigt bra. Martela har styrt projektet från start och man hade avstämningar med hela projektgruppen minst en gång i veckan. Även om projektet är avslutat har man valt att ha ett fortsatt tight samarbete med Martela för att snabbt fånga upp förbättringar när organisationen förändras.

– Genom att vi varit tydliga i vår projektmodell som innefattar en detaljerad projektplan har alla i projektgruppen varit väl förberedda på aktiviteter och deadlines inför varje avstämning. Vi har haft en härlig stämning i hela projektgruppen genom hela projektet.

Hon får medhåll av Alexander Bladh.

– När jag tänker tillbaka på projektet så är det helheten, den röda tråden genom kontoret som jag är mest nöjd samt den härliga stämning vi hade i projektgruppen, säger han.

Från Skandias sida är man nöjd med både projektledning och slutresultat. Folk som kommer och besöker kontoret tycker det är både fräscht och flexibelt.

– Det har blivit väldigt bra. Speciellt när man ser på helheten kring inredning och färger. Det är en skön och behaglig känsla man får när man kommer in på kontoret, och det känns modernt. Projektledningen har även den gått jättebra. Vi har haft en bra projektledare som också varit på plats vid implementeringen. Vi har fått en bra relation med Martela vilket även har lett till ringar på vattnet i form av andra affärer. Mycket tack vare att det projektet har fungerat bra, säger Martin Wild, facility manager på Skandia.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer