S:t Michel, Finland, 2018

Riksarkivets materialflytt till S:t Michel

Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsfält. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och finns tillgängliga samt att främja användningen av dem.  

”Riksarkivets centralarkiv färdigställdes i S:t Michel vid årsskiftet 2017. Projektet att flytta material till det nya centralarkivet upphandlades i enlighet med Hansels ramavtal”, berättar Juhani Tikkanen, chef på Riksarkivet.

En unik servicehelhet

Riksarkivets flytt från Helsingfors till S:t Michels centralarkiv är det största serviceprojektet någonsin i Martelas historia. Sammanlagt flyttades 53 hyllkilometer material mellan olika platser.

Materialet förpackades, flyttades och packades upp i hyllor på flera olika adresser under fyra månaders tid – projektet sysselsatte dagligen 20–25 personer.  Sammanlagt användes 11 000 rullcontainrar i flytten och körsträckan uppgick till 134 000 kilometer. Utöver materialflytten nedmonterades dessutom trähyllor och arkivlådor i de lokaler som tömdes och andra tilläggsarbeten som kunden hade beställt utfördes.

53
Hyllkilometer material flyttades mellan olika platser
11 000
Rullcontainrar användes i flytten
20-25
Personer projektet sysselsatte dagligen

God projektledning och flexibilitet gav lyckat slutresultat

”En del av tiden förpackades, flyttades och packades material upp i hyllor samtidigt på fyra olika adresser vilket var en utmaning både för implementering och resursfördelning. Trots detta slutfördes projektet nästan två veckor före utsatt deadline. Det här var det största individuella projektet i Riksarkivets 200-åriga historia och samarbetet med Martela löpte utmärkt och smidigt”, konstaterar Tikkanen.

Martelan muuttomiehet muuttamassa Kansallisarkiston keskusarkistoa Mikkeliin
Kirjoja Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkelissä

Senaste referenser