Inredningsdesign Jonna Rehmonen
Pirkkala, Finland, 2017

Elever, lärare och övrig personal på samgymnasiet i Pirkkala flyttade in i sin nya skolbyggnad hösten 2017. Ett projektteam av lärare deltog i planeringen av byggnad och inredning från början till slut. ”Detta är ett sådant "once in a lifetime"-projekt. Få lärare har chansen att delta i ett sådant här projekt”, säger vice rektor Kaisa Putaja.

Omvänd upphandling gav önskat resultat

Omvänd upphandling möjliggjorde inköpet av möblerna. Upphandlingens värde, mål och önskat slutresultat fastställdes på förhand. Viktiga urvalskriterier för användarna var en funktionell helhet och att inredningen är lätt att rengöra, anpassa samt är estetisk och ergonomiskt genomtänkt.Utgångspunkten för planeringen var anpassningsbarhet och den nya läroplanen. I de offentliga utrymmena ville man ge eleverna tillgång till egna små ljudavskärmade platser med sittplats och bord. Eleverna blev genast väldigt förtjusta i dem.

Trivsam skola blev kommuninvånarnas vardagsrum

Lärare och elever är väldigt nöjda med den nya skolbyggnaden och dess inredningslösningar. Skolan är trivsam, ljus och rymlig. Skolbyggnaden används också ofta till annan aktivitet inom kommunen. “Här har man arrangerat möten för kommunfullmäktige och andra partier, lokalen har använts väldigt aktivt. Här har också arrangerats olika musikevenemang. Den är ett slags vardagsrum för kommunen, den är alltid öppen för kommuninvånarna när det är möjligt”, berättar rektor Marjukka Suihko.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer