Oslo, Norge, 2017

OsloMet är ett norskt statligt universitet som har campus i Oslo, Sandvika och Kjeller, med 2 100 anställda och över 20 000 studenter. OsloMet var tidigare känt som Högskolan i Oslo och Akerhus och fick universitetsstatus i början av 2018.
OsloMets Pilestredet campus ligger centralt i Oslo. Pilestredet 52 är en av flera tegelbyggnader som ligger i det traditionstyngda området Frydenlund vid Bislet.

Önskan om en utbildningsplats för framtiden

Hösten 2017 genomgick Pilestredet 52 en allmän modernisering. Tidigare bestod byggnaden av hörsalar, klassrum och kontorslokaler.

I samband med ombyggnationen fanns önskemål om att flera öppna lokaler skulle kunna utnyttjas som studierum, och öppningar togs upp i fasaden så att man från bottenvåningen kan komma direkt ut på det stora torget på Pilestredet.

Resultatet av förändringar

Idag innefattar byggnaden hörsalar, undervisningsrum, aula, servering och mötesrum. Efter förändringen kan ytan i byggnaden utnyttjas mer effektivt och den erbjuder en framåtriktad inlärningsmiljö för studenter.

Valet av möbler var en viktig faktor på Pilestredet 52 för att göra det mer attraktivt för studenterna att vistas i byggnaden. Man har valt moderna möbler med ett lekfullt uttryck som visar på OsloMets önskan om att vara ett universitet för framtiden.

OsloMet anlitade Zinc arkitekter. Martela levererade möblerna enligt ramavtalet med OsloMet.

Senaste referenser