Inredningsdesign Nyyti Ahola och Maarit Vuori
Joensuu, Finland, 2020

Målet med den nya sjukhusbyggnaden var att skapa en modern sjukhusmiljö som stärker patienternas välbefinnande och positiva vårdupplevelse och som även främjar effektivt arbete och välbefinnande hos medarbetarna. Som upphandlingsmodell valdes omvänt anbudsförfarande, med fokus på användarorienterad design. Tack vare en högklassig och heltäckande design blev lokalerna trivsamma och det s.k. grundsjukhusets inredning mångsidigare.

”Sjukhusmiljöns specialbehov och krav var en utmaning under planeringsarbetet och ledde till en väldigt intressant och mångsidig planeringsprocess”, konstaterar Nyyti Ahola, inredningsdesigner på Martela.

Close-up of a Sola beam chair in a hospital corridor
Hospital room

Trivsamma lokaler genom förbättrad akustik

En god akustik leder till en betydligt trivsammare vårdmiljö och ökar användarnas välbefinnande. En bättre akustik var därför ett av projektmålen. Helklädda möbler fungerar både som en akustisk yta och förbättrar ljudvärlden. I jourpoliklinikens lobby finns en telefonkiosk, där kunderna i lugn och ro kan sköta sina telefonsamtal. Lobbyn och övriga väntutrymmen har inretts med balksoffan Sola, vars separata sitsar erbjuder avskildhet.

Helklädda skärmar och stolar är andra särskilda akustikprodukter. ​Skärmar och rumsavdelare formar egna lugna vrår, som isolerar mot ljud från andra utrymmen. ​Även gröna växter och snygga akustiktavlor mjukar upp ljudvärlden.

Flexibilitet och funktionalitet

Alla utrymmen designades med användaren och funktionaliteten i fokus. Möblerna valdes ut för att passa just i en sjukhusmiljö. Särskilt i utbildnings- och konferensrummen satsade man på flexibilitet och funktionalitet. Detta genomfördes exempelvis med fällbord med hjul så att borden kan anpassas efter behov. I kontorslokalerna fästes särskild uppmärksamhet på ergonomin; arbetsstationerna kan höjas och sänkas elektroniskt och utöver vanliga arbetsstolar kan även sadelstolar användas.

“Meningen var att genom omvänt anbudsförfarande få en så ändamålsenlig och enhetlig inredning som möjligt till alla J-husets lokaler. Medarbetarna engagerades i kartläggningen av behoven. De ansvariga personerna och användarenheternas koordinatorer deltog under hela processen samt i slutet av projektet i bedömningen av genomförandet. Rengöring och säkerhetskrav betonades särskilt för den lösa inredningen”, konstaterar Marko Turunen, specialist på lokaldesign på Norra Karelens centralsjukhus.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer