Bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget NCC invigde nyligen sitt nya huvudkontor i Solna. Tillsammans med Reform arkitekter har Martela ansvarat för att möblering av den toppmoderna arbetsplatsen.
Solna, 2019

Samverkan och möten i fokus när NCC byggde nytt huvudkontor i Solna

Ett kontor är så mycket mer än bara möbler, golv och väggar. NCC har haft tydliga tankar kring hur kontoret ska fungera och stödja verksamheten. Tillsammans med Reform arkitekter har Martela därför tagit fram både moderna och smarta arbetsmiljöer på det nya huvudkontoret för NCC i Solna.

Reform Arkitekter, som är en del av Reflex Arkitekter, har varit hyresgästen NCC:s inredningsarkitekt och varit med hela vägen – från programskede, där det nya arbetssättet utformats, till hur möblerna och snickerierna ser ut.

– Vi har ansvarat för planlayouter, invändiga kulör- och materialval samt val av både fast och lös inredning, berättar Jenny Öberg, inredningsarkitekt på Reform Arkitekter.

Kontoret som en stor palett att välja från

Gestaltningen har sin grund i det nordiska med mycket naturmaterial och varma, harmoniska kulörer. Man har till även arbetat med tre olika teman som utgångspunkt - energiskt, klassiskt och harmoniskt, för att skapa variation och valmöjligheter.

– Jag tycker resultat visar det framtida NCC, där man engagerar sig i allt från kontexten i stadsdelen till medarbetarnas hälsa. Exempel på detta är den publika entrévåningen med både restaurang, café och gym, men också hur man satsat på att uppmuntra rörelse genom den stora huvudtrappan och hur man ger valmöjligheter för medarbetarna att själva kunna påverka och forma sig arbetsdag, säger Öberg.

Som komplement till det inbjudande publika planet finns även ytor för arbetsro, utan visuella och akustiska störningar, samt olika typer av fokus- och mötesrum.

– Vi ville förstärka känslan att detta är hela NCC:s huvudkontor och göra det öppet och välkomnande, bland annat genom att ha en publik nedervåning och fler funktioner som vi kan dela. Det har varit viktigt att skapa en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö som stödjer de olika arbetsuppgifter vi har under en arbetsdag. Där har vi hittat en bra balans mellan variation och standardisering med de möbelval som vi har gjort, säger My Kiiman-Håll, Head of Employer Branding på NCC och ansvarig för inredningen av nya huvudkontoret.

Spontana möten

Även medarbetarna på NCC har landat bra i det nya kontoret. Inte minst eftersom man har lagt lite extra krut på miljöerna där man umgås och träffas.

– Trappan i vårt atrium som ska uppmuntra till rörelse och spontana möten har haft den effekt som vi hoppats på. Du möter kollegor från olika delar av verksamheten på ett helt annat sätt än i vårt tidigare kontor, säger Kiiman-Håll och berättar samtidigt att hon är väldigt nöjd med slutresultatet.

– Vi har lyckats bra tycker jag. I samarbete med Reform har vi definierat funktioner och gestaltat miljöer som stöttar hur vi vill arbeta. Sedan har Martela hjälpt till att konkretisera med rätt möbelval. Vi har prioriterat hållbara möbelval och arbetat aktivt med återbruk. Samarbetet har varit flexibelt och vi har hjälpts åt hela vägen. Det har gjort att vi kunde flytta in i ett funktionellt och fint kontor i tid.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer