Inredningsdesign Hong Ngo-Aandal
Oslo, Norge, 2018

Holte Consulting är ett norskt konsultbolag som sedan 40 år erbjuder ledande expertis och stöd för projektledning och implementering. Tillsammans med sina kunder använder de systematisk, sakkunnig och praktisk erfarenhet för att förverkliga sin vision av endast framgångsrika projekt.

Holte Academy grundades i början av 2016. De är en ledande kompetenspartner som erbjuder projektutbildning och har valts av flera av Norges största företag som leverantör av utbildningsprogram. Holte Academy brinner för att hjälpa anställda och organisationer att arbeta smartare.

Tydliga projektmål

Holte har en filosofi som fokuserar på att skapa användarcentrerade arbetsplatser och kulturer. I oktober 2018 flyttade dotterbolagen Holte Consulting och Holte Academy in i sina nya lokaler med sammanlagt 65 medarbetare.

Målet var att det nya kontoret skulle skapa en “WOW”-känsla, vara inspirerande, lekfullt men samtidigt funktionellt. Det var också viktigt för båda företagen att bibehålla sina identiteter. Andra mål var att skapa interaktion mellan medarbetare ch att erbjuda specifika utrymmen för ostört arbete.

Projektet styrdes av noggrann behovsdefiniering

“Holte Consulting och Holte Academy behövde nya lokaler som skulle stötta vår verksamhet och anpassa sig till eventuella framtida förändringar. Innan vi kom i kontakt med Martela, hade vi genomfört en noggrann redogörelse för våra behov. Vi valde Martela som vår samarbetspartner för att optimera de nya lokalerna”, berättar Anne Tvedt, administrationschef på Holte Consulting.

Martela hade det övergripande ansvaret och använde Lifecycle-modellen för att planera och designa lokalerna och implementera förändringen. Detta innebar att projektgruppen hade möjlighet att påverka designen från start. Hållbara lösningar skapades och specifika zoner – concentration, collaboration, communication and chill-out – uppfyller de varierande behoven hos medarbetarna under en arbetsdag.

“Det var väldigt viktigt för oss att lokalerna skulle spegla vilka vi är. Under designprocessen hölls flera workshopar för att engagera våra nyckelpersoner och Martela-teamet var både väldigt kreativt och lösningsfokuserat”, konstaterar Tvedt.

Ökad arbetstillfredsställelse med nya kontoret

Martelas inredningsdesigner Hong Ngo-Aandal och en dedikerad projektgrupp förvandlade de tomma lokalerna till en arbetsplats som medarbetarna ser fram emot att gå till varje dag. Ledorden för inredningen var: Nordisk design, urban, hållbar och lekfull.

“Rent storleksmässigt motsvarar våra nya lokaler de gamla, men de känns mycket rymligare och ljusare, och ytorna används mer effektivt. Vi är mycket nöjda med våra nya lokaler, vilket också syns i de olika resultaten i undersökningen om arbetstillfredsställelse. I vår senaste medarbetarundersökning fick lokalerna en genomsnittspoäng på 5.5 (skala 1–6). Vi rekommenderar Martela starkt som samarbetspartner för arbetsplatsutveckling”, säger Tvedt.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer