Inredningsdesign Alexander Bladh
Solna, 2020
Martela har en lång erfarenhet och djup kunskap av att inreda och utveckla kontors- och arbetsmiljöer. Med hjälp av Martela Lifecycle konceptet levererade man inredning och tjänster när det var dags för energiföretaget Fortum att flytta till nya lokaler i Solna utanför Stockholm.

Flexibelt och jordnära på Fortums nya huvudkontor i Stockholm

Martela grundades i Finland för 70 år sedan och har stärkt sin position på den svenska marknaden under de senaste åren. Martelas grundfilosofi bygger på insikten att ett kontor är mycket mer än möbler, golv och väggar. Ett tänk man tog med sig när det var dags att hjälpa energiföretaget Fortum med sitt nya kontor i Solna. Martela har tidigare arbetat med Fortums huvudkontor i Oslo och Helsingfors. Nu var det dags för Stockholm och Martela vann även den upphandlingen. Våren 2020 hade turen kommit till Stockholm och även här vann Martela Fortums förtroende att ansvara och utforma deras nya HQ

– I slutet av januari 2020 blev vi tilldelade projektet. Vi fick planritningar och satte upp en projektplan. Då hade vi sex veckor på oss att utforma närmare 8000 kvm för 500 personer. Vi fick hundra procent förtroende ifrån Fortum och har ansvarat för allt ifrån val av möbler till projekteringen och leverans, vi har varit helt ensamma i detta projekt, berättar Mikael Hägglund som är Sales Team Manager på Martela och Martelas SPOC (Single point of contact) för Fortum.

Fortum såg ett behov av att samordna sin verksamhet i Stockholm och valde därför att flytta från Värtahamnen i Stockholm till Solna.

– Vi ville samlokalisera personal från totalt fyra kontor. Det nya kontoret är på ungefär 8000 kvadratmeter och mer än 500 anställda kan sitta där, berättar Mårten Mohlin som är Corporate Real Estate Manager på Fortum.

Green plant and a leather sofa
Sola

Flexibelt och jordnära

Fortum hade en del önskemål när det kommer till det nya kontoret. Inte minst ville man ha möbler som accentuerade de flexibla ytor man planerat in i huset. Det nya kontoret har så kallad free seating med flexarbetsplatser, vilket innebär att man inte har en fast plats som anställd utan kan välja var man vill arbeta.

– Istället har man en förvaringsplats där man kan lämna sina saker. Kontoret är gjort för att man ska kunna komma in nån dag och enkelt kunna ta en plats, säger Hägglund.

Strategisk Arkitektur arbetade fram gestaltningskonceptet för lokalen och ett grundarbete för planskisserna som sedan överlämnades till Martela vid starten av projektet. Med hjälp av Fortums vision av kontoret och känslan redan satt i lokalerna fick vi sedan bygga vidare på detta och hitta en bra kombination av produkter och materialval. Vi valde att utgå ifrån naturen med mycket inslag av trä, grönt och jordnära färger, säger Alexander Bladh.

Projektledning från dag ett

Martela erbjuder ett helhetsansvar i små och stora projekt avseende planering, styrning och koordinering och var ansvarig för allt det praktiska med flytten från början till slut.

– Vid inredning av nya kontor är möblerna en stor del och vi som möbelleverantör får en betydande roll. Vi har sett stora fördelar i framgångsrika projekt där vi har tagit ett helhetsansvar för projektet och över de samarbetspartners som är involverade. Vi håller koll på aktiviteter och att de utförs effektivt och i rätt tid och säkerställer informationsflöden mellan kund och samarbetspartners, säger Lina Karlsson som är projektledare på Martela.

Ett projekt i Fortums omfattning kräver många involverade både interna medarbetare och samarbetspartners. Det är många praktiska saker att hålla koll på och att ta hjälp med planering och styrning innebär att den dagliga verksamheten inte berörs.

– Sen kan man inte begära av kunden att de ska ha experter internt inom detta område. Vi ser det naturlig med vår kunskapsbank, att det ligger inom vårt ansvarsområde att erbjuda denna typ av service, vilket ger kunden möjlighet att fokusera på de delar som kopplar till deras fokusverksamhet, berättar Karlsson.

Sola chairs
Frankie

Återvinning och återbruk i fokus

Inför ett så pass stort projekt som det med Fortum finns det bland annat en lista med 50 punkter man brukar utgå ifrån och som fungerar likt en flyttguide i praktiken. Allt för att säkerställa att det rullar på smidigt.

– Vi tog hand om projektledningen från ax till limpa. Allt från att inventera Fortums möbelbestånd och sälja av det som man inte behövde till hela flyttprocessen av möbler och IT-utrustning bland annat. Trots det hade vi en återbrukningsprocent på närmare 85 procent och vi slängde väldigt lite, berättar Mikael Svensson som är installations- och serviceansvarig på Martela.

Ny standard för kontor

Trots det ytterst tidspressade schemat så genomfördes projektet utan större problem och med ett väldigt lyckat slutresultat. De ljusa och moderna lokalerna med arbetsplatser, samarbetsytor, café och restaurang flätas väl ihop och inger en lugn och harmonisk känsla samtidigt som varje yta är ändamålsenliga.

–Vi har kunnat styra och planera alla delar i detta projekt. Jag har varit med om många projekt under åren men det här är det absolut roligaste och det som har gått allra bäst, just för att vi har haft hundra procent ansvar, säger Hägglund.

Även Fortum är nöjda med slutresultatet.

– Samarbetet med Martela har fungerat mycket bra och våra gemensamma tidsplaner har hållit. Slutresultatet blev över förväntan och den feedback jag har fått från mina kollegor är mycket positiv. De som arbetar på kontoret upplever att lokalerna är moderna, öppna och ändamålsenliga. Helt klart har vi med detta kontor satt en ny standard, säger Mohlin.

Senaste referenser