Inlärningsmiljön Företagsbyn är skolelevernas eget samhälle och värld som leds av ungdomar

Företagsbyn, som startades 2009, är en lärandehelhet om samhälle, ekonomi, arbetsliv och entreprenörskap för sjätte- och niondeklassare i grundskolan. Företagsbyn som har belönats som världens bästa innovation har utvecklats i Finland och verksamheten koordineras av TAT dvs. Ekonomiska informationsbyrån. Företagsbyn erbjuder kommuner och skolor en högklassig och glädjefylld lärandehelhet. Det bästa av allt, företagsbyn baseras på läroplanen.

Inlärningsmiljön Lågstadiets Företagsby är skolelevernas eget samhälle, en miniatyrstad, där eleverna arbetar i eget yrke och får lön för utfört arbete. Dessutom är eleverna konsumenter och medborgare i det finländska samhället.

Martela tillhandahåller ändamålsenliga möbler för lärandemiljöerna i Företagsbyarna och är med i alla de åtta regionerna. Företagsbyarna ligger i Esbo, Helsingfors-Vanda, östra Finland, sydöstra Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Österbotten och Egentliga Finland. Företagsbyn når ut till över 60 000 elever varje läsår.

Yrityskylä Alakoulun Martelan työntekijät
Yrityskylä Alakoulun Martelan työntekijät valitsevat sisustukseen sopivia materiaaleja

Ansvarsfullhet främst

För oss är ansvarsfullhet en viktig del av samarbete. Skoleleverna får lära sig planering och förverkligande av användarvänliga och ansvarsfulla miljöer. Att förstå betydelsen av cirkulär ekonomi är en viktig samhällsaspekt. I Företagsbyn agerar eleverna som vd, arbetsplatskonsult och säljare på Martela.