Inredningsdesign Reetta Lukka
Helsingfors, Finland, 2016

Martela designade två klassrum för Engelska skolan i Helsingfors vilka skulle underlätta att genomföra fenomenbaserat lärande.

”Den nya inlärningsmiljön ger mycket bättre stöd för projektarbete och undersökande lärande än den gamla modellen med skolbänkar. Samtidigt uppmuntrar den elever att tänka över vilka inlärningssätt som passar just dem”, berättar klassföreståndaren Mikko Kontto.

Engelska skolans nya inlärningsmiljö kan enkelt anpassas så att den passar för olika inlärningstillfällen.

Du kan på ett ögonblick gå från enskilt arbete till grupparbete och tillbaka igen.

Utrymmet och möblerna stöttar flexibiliteten så att helheten blir funktionell. ”Till Engelska skolan valde vi möbler som man enkelt kan flytta. Exempelvis kan Martelas Salmiakki-bord flyttas smidigt utan att det låter för högt”, berättar Reetta Lukka, inredningsdesigner på Martela.

Heltäckande välbefinnande för eleverna

I utformningsprocessen av inlärningsmiljön tog man även hänsyn till heltäckande välbefinnande och i inredningen har man utnyttjat material såsom filttapet som förbättrar akustiken. ”Det känns bra för lärarna när femtio elever kan koncentrera sig och lär sig att lära sig”, säger Kontto nöjt.

Den nya inlärningsmiljön är indelad i olika zoner för olika typer av arbete. ”Alla elever är olika. En del har lättare att lära sig vid en grupp med bord, en del vill dra sig tillbaka för att läsa på en egen plats, exempelvis i en soffa”, berättar Kontto.

Man kan välja möbler som ökar elevernas känsla av välbefinnande och trygghet. ”Ett rum kan göras mer inbjudande med hjälp av mjuka kuddar och en rund pall. Eleverna kan arbeta på golvet sittandes på kuddarna eller ha en kudde i famnen för en känsla av trygghet”, säger Lukka.

Eleverna på Engelska skolan har också bord, soffor, fåtöljer, ståbord, aktivitetsstolar och ”miniauditoriet” Beatbox till sitt förfogande. På så sätt kan eleverna variera sina arbetsställningar under dagen. ”Att sitta i samma ställning hela dagen är inte bra för någons välbefinnande eller ork”, konstaterar Lukka.

Jordnära färger enligt elevernas önskemål

Eleverna fick själva kommentera Martelas preliminära planer. I den slutliga inredningsplanen betonades det fräscha skandinaviska uttrycket och de jordnära färgerna.
”Eleverna var entusiastiska när de fick möjlighet att delta i planeringen. Detta har också visat sig som ett engagemang i inlärningsmiljön”, berättar Kontto.

En glad elev lär sig lättare.

Skolans positiva atmosfär gjorde också intryck på inredningsdesignern.
”Jag blev så glad över hur mycket lärarna värdesatte elevernas åsikter. När allt kommer omkring så är ju lokalerna till för både lärare och elever”, sammanfattar Lukka.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer