Inredningsdesign Maija-Liisa Väre
Stockholm, 2016

En bra arbetsplats blev ännu bättre

Att arbeta på det nordiska Affärskonsult- och IT-företaget Enfo är bevisligen attraktivt – varje år rankas företaget som en av de mest attraktiva arbetsplatserna i undersökningen Sveriges Great Place to Work®. Smickrande naturligtvis – men det innebär också ett stort ansvar att se till att man behåller sin ledande position.

”Vi växer hela tiden och när vi blev för trångbodda på våra tidigare kontor här i Stockholm hade vi visionen om en flexibel arbetsplats anpassad till vårt arbetssätt och som kunde främja en fortsatt utveckling”, säger Linda Liljewall, Office Manager, på Enfos kontor i Stockholm. ”Därför var det naturligt att söka ett samarbete med Martela som hade lyckats så bra med Enfos kontor i Finland.”

Starten på ett mycket nära och positivt samarbete

”Martela tog ett helhetsansvar redan från början och var till och med delaktiga i letandet efter ny lokal”, säger Liljewall.

Med rätt lokal fortsatte sedan samarbetet enligt Martelas Lifecycle® -modell. ”Martela och Enfo tog tillsammans fram ett genomtänkt förslag över inredning och möblering som stämde överens med Enfos sätt att arbeta. Förslaget innebar att kontoret delades in i olika områden – ett lugnt område för enskilt arbete; ett område som inspirerar till arbete tillsammans; ett område för lättsam avkoppling och ett område för gruppdynamik”, säger Liljewall. "Martelas helhetsansvar innebar också att de tog hand om all logistik kring flytten, inte minst hanteringen av vår gamla inredning. Genom återanvändning och försäljning kunde över 80% av möblerna komma till nytta igen, vilket stämmer mycket bra med Enfos miljötänk."

Dessutom innebar valet att hyra inredningen att Enfo undvek höga initialkostnader samt kostnader för det löpande underhållet.

Den nya inredningen främjar det aktivitetsbaserade arbetssättet

När det var dags för invigning av det nya kontoret på Olof Palmes Gata mitt i centrala Stockholm var Martela på plats för att hålla Inspiring Workshops by Martela om hur den nya arbetsplatsen skulle fungera på bästa sätt.

Liljewall fortsätter: ”Det kändes bra att Martela fanns där och kunde förklara och instruera hur den nya inredningen främjar det aktivitetsbaserade arbetssätt vi vill ha. Det skapade en djupare förståelse för hur arbetsmiljön påverkar oss som arbetar här och hur den kan underlätta kommunikationen och utveckla samarbetet mellan våra olika avdelningar.

"Enfo är primärt ett konsultföretag vilket innebär att mycket av vårt arbete sker ute hos kund, men när vi är på kontoret måste vi kunna arbeta effektivt och utnyttja varandras kompetenser. Att vi arbetar mer gränsöverskridande nu är nog den mest tydliga skillnaden under de månader vi arbetat i vår nya miljö. I de olika kontorsmiljöerna är det lättare och mer naturligt att få kontakt med kollegerna, byta idéer samt utveckla nya och kreativa samarbeten.

"Samarbetet mellan Enfo och Martela fortsätter efter att de nya lokalerna tagits i besittning. ”Vår arbetsmiljö är en ständigt pågående process, därför har vi en fortsatt tät kontakt med Martela för att hänga med i arbetslivets och arbetsmiljöns snabba utveckling. Vi vill ju behålla Enfos topplacering bland Sveriges Great Place to Work®.”

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer