Inredningsdesign Katariina Rintee
Jyväskylä, Finland, 2022

Digia satsar stort på en positiv personalupplevelse

Digia är ett programmerings- och serviceföretag som hjälper sina kunder att förnya sig i en värld med allt fler nätverk. Digia har åtta kontor i Finland och dessutom ett kontor i Stockholm, Sverige. Digias dotterbolag Climber finns i Finland och Sverige samt i Nederländerna och Danmark. Digias personal uppgår till mer än 1 300.

En vision om framtidens arbete styr projektet Future of Work

I projektet Future of Work som inleddes i början av 2021 har man förberett sig för den vardag som följer efter coronapandemin och utvecklat Digias multilokala, flexibla arbetsvardag till nästa nivå. Projektets mål är att skapa ett Digia-campus som är ett nätverk för kontor, hemmakontor och övriga distansarbetsplatser, där man har frihet att välja en lämplig arbetsplats utifrån arbetsuppgift. 2021 beslutade Digia att säkerställa fungerande hemmakontor och med hjälp av modellen Arbetsplatsen som en tjänst har redan över 500 arbetsstationer för hemmabruk distribuerats till Digia-anställda.

Loungeområde
Människor som sitter i soffor

Personalen välkomnas tillbaka till kontoren

Under 2021–2022 har även kontoren i stor utsträckning byggts om på Digia – målet var att locka tillbaka människor till kontoret igen efter den långa perioden med distansarbete. Företaget ville satsa på att engagera personalen och överföra tyst kunskap även på kontoret. Man hoppas att en smidig och flexibel arbetsvardag ska etablera och stödja personalens välbefinnande. Under distansarbetsperioden hade oroande nog sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat något.

Ut ur traditionen med engagemang som språngbräda

För att förändringen ska bli så användarorienterad som möjligt, genomfördes en undersökning bland personalen och den visade tydligt personalens önskemål gällande såväl kontor som arbetssätt. Man ville bort från modellen med traditionella lokaler och eftersträvade istället bättre stöd för hybridarbete. Personalen önskade även avslappnade, hemtrevliga lokaler och fler möjligheter att hålla Teams-möten. Medarbetarna planerade att arbeta hemma över hälften av arbetsveckan och för kontorsarbetet fastställdes teamspecifika förankringsdagar, för att lätt kunna träffa kollegorna på kontoret.

Mötesrum
Två personer i ett PodBooth Meeting

En hållbar satsning på kvalitet

Antalet kvadratmetrar minskade på kontoren i Jyväskylä och Helsingfors i samband med ombyggnationen. Kostnadsbesparingarna gör det möjligt att satsa på kontorsspecifika lägen och högklassiga lokaler. Att beakta miljöansvaret hade en viktig roll vid renoveringen: med hjälp av effektiviserad lokalanvändning och i fortsättningen även med hjälp av lokaler för gemensam användning minskar energiförbrukningen. På Digia beräknas kontorens koldioxidavtryck och med hjälp av kompensationer har kontoren redan under två år varit kolneutrala.

Ett lyckat slutresultat lockar till besök

Katariina Rintee, designer på Martela, designade Jyväskyläs projekt utifrån personalens bitvis livfulla önskemål och de ombyggda lokalerna kunde tas i bruk i samband med återgången till kontoret. Virpi Hautakangas, Office Coordinator på Digia, som har ansvarat för Jyväskyläs ombyggnadsprojekt konstaterar: “Kontoret ser verkligen annorlunda ut nu och förändringen var mycket lyckad! De som arbetar på det nya kontoret har delat sina positiva upplevelser med andra och med temadagar har man dessutom lockat människor att bekanta sig med de ombyggda lokalerna.”

Fördelarna med arbete som utförs på kontoret är tydliga, men man saknar fler användare. “Hybridarbetet är här för att stanna, men vi tror att mängden distansarbete kommer att minska när den energi som möten med kollegor ger konkretiseras”, konstaterar Kristiina Simola, CFO på Digia. Majoriteten på Digia har redan fått testa att utföra hybridarbete i de ombyggda lokalerna och det högklassiga hemmakontoret. På Digia har de positiva effekter som detta medfört vad gäller lojaliteten mot arbetsgivaren redan observerats.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer