Cybercom – med medarbetaren i centrum

Tengbom har, bland annat med hjälp av Martela Dynamic, utformat ett aktivitetsbaserat kontor präglat av funktionalitet, kreativitet och harmoni. Grundtanken är att man alltid ska känna sig som hemma.

IT-företaget Cybercom är en av de ledande aktörerna inom informations- och kommunikationsteknik med extra fokus på ”connectivity”. Genom sina tjänster hjälper man företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens alla möjligheter. På Cybercom lever man som man lär. Under 2014 flyttade man in i nya, centralt belägna lokaler i Stockholm – och här jobbar medarbetarna aktivitetsbaserat fullt ut.
Vi har verkligen gått ”all in”, konstaterar Cybercoms Head of HR, Cecilia Westerholm Beer.

Cybercoms flaggskeppskontor på Sveavägen i Stockholm sätter medarbetarna i centrum.

”Vi hade många goda anledningar att välja aktivitetsbaserat. Först och främst handlar det om vår företagskultur. Cybercom har en uttalad hållbarhetsprofil och ett starkt fokus på medarbetarna. Vi vill sticka ut med vår betoning på individen och omge oss med engagerade medarbetare. Därför är det också jätteviktigt att de trivs och väljer att stanna kvar hos oss. Genom att erbjuda en ny, kreativ arbetsmiljö såg vi möjligheten till ännu större engagemang och delaktighet.”

Det aktivitetsbaserade arbetssättet matchade också önskemålet om mer centralt belägna lokaler. Lösningen möjliggjorde en cityadress på Sveavägen utan att behöva gå upp i hyra – och utan att äventyra kvaliteten på arbetsplatsen.
”Vårt viktigaste krav på det nya kontoret var flexibilitet. Cybercom är ett innovativt bolag, verksamt i en bransch som befinner sig i ständig förändring. Vi måste hela tiden revidera förhållningssätt och arbetssätt. Redan efter det första halvåret har vi ändrat om flera gånger.”

För att kunna realisera den aktivitetsbaserade lösningen med ett medarbetarperspektiv föll valet på Martela Dynamic. Helt kundanpassade lösningar för förvaring och arbetsplatser som alltid garanterar medarbetarna tillgänglighet och en strulfri jobbvardag. Med hjälp av ett passerkort kan man välja den förvaring och det skrivbord (eldrivet höj- och sänkbart förstås) som passar bäst för stunden. Tanken är att man alltid ska känna sig som hemma, oavsett var i kontoret man jobbar.

Vi vill sticka ut med vår betoning på individen och omge oss med engagerade medarbetare.

För inredningskonceptet svarar Tengbom genom Magnus Lindgren, Torbjörn Höeg och Linda Wedebrunn: ”Det har varit stimulerande att få arbeta med en kund som har så tydliga visioner. Insikten att ett aktivitetsbaserat kontor inte handlar om att ställa in några mysiga soffor, utan att man verkligen måste utgå från organisationens arbetssätt, är grundläggande. Tillsammans har vi skapat ett kontor som både är funktionellt och visuellt spännande.”

Nu kommer lösningarna att introduceras även på Cybercoms kontor i Malmö. Martela har också tagit fram en kundanpassad katalog som lokalkontorens medarbetare kan välja ur i samband med omgörningar.
”Våra erfarenheter från Stockholmskontoret är att det aktivitetsbaserade arbetssättet passar oss mycket bra”, säger Westerholm Beer. ”Självklart har övergången inte gått helt friktionsfritt. Vissa medarbetare har varit mycket positiva, andra har känt stor tveksamhet. Men när vi nu har jobbat i kontoret ett halvår så ser vi att det verkligen fungerar.”

En framgångsfaktor, säger Westerholm Beer, är kompromisslösheten i genomförandet. ”Redan från början bestämde vi att det var allt eller inget. Vi har inte gjort några hierarkiska undantag utan alla, och då menar jag verkligen alla, har samma förutsättningar. Vi har visserligen några projektrum som används när våra kunder kräver sekretess. I övrigt börjar alla sin arbetsdag på samma sätt: med att välja den förvaring och det skrivbord som man känner för.”

Senaste referenser