Arbetsplatsutveckling

Datadrivna beslut skapar ökade möjligheter till flexibla arbetsmiljöer

En osäkrare omvärld och en allt snabbare digital utveckling påverkar våra arbetsmiljöer och våra arbetssätt. Det kräver att företag i en betydligt snabbare takt än tidigare behöver kunna ställa om och skapa flexibla arbetsmiljöer som kan förändras efter behov. Med lösningar byggda på fakta och som stöttar företagets hållbarhetspolicy.

–    Vi ser en tydlig förändring nu hur både ledarskap och arbetsplatser förändras. Där det kommer att krävas snabbare skalbarhet hos företag även när det kommer till arbetsförhållanden. För att få till en ökad flexibilitet krävs snabba, korrekta beslut. Därför blir det allt viktigare med kontinuerlig datauppföljning för att hela tiden se till att de beslut man fattar om arbetsmiljön är baserade på fakta, säger Vidar Hellsaeus, VD på Martela.

Kontorets yta och funktion kommer att behöva planeras efter den nya normala, där valmöjligheterna för var och hur vi kommer att arbeta ökar.
–    Vår totalt flexibla och cirkulära lösning, arbetsplatsen som en tjänst, gör att våra kunder slipper binda upp kapital i en lösning som de sitter fast i. Vår tjänst bygger på att oavsett när det behövs göra en förändring möjliggör vår tjänst att vår kund kan förändra arbetsmiljön på kontor och hemma. Och sedan göra ytterligare förändringar när nya behov uppstår. Samtidigt säkrar vi att kunden får hållbara produkter, vi återvinner dem som inte längre behövs och bidrar till en verklig cirkulär ekonomi. Vår lösning gör att vi idag jobbar långsiktigt med våra kunder och tar hand om hela eller delar av deras arbetsmiljö under en längre tid, berättar Vidar Hellsaeus.

Genom ”arbetsplatsen som en tjänst” får kunderna tillgång till både kvalitativa och kvantitativa undersökningar som ger ett bättre beslutsunderlag.
–    Genom enkäter, workshops och intervjuer kan medarbetare blir delaktiga och känna sig trygga i förändringen, samtidigt som det ger ett bra beslutsunderlag för ledningen. Vi rekommenderar att involvera medarbetarna i processen men om det inte är möjligt kan vi designa kontoret baserat på Martelas expertis och lärdomar från tidigare projekt. Våra kvantitativa nyttjandegradsmätningar, som visar hur exempelvis en lokal nyttjas, gör att våra kunder kontinuerligt kan få underlag så att de även kan optimera nyttjandegraden av sina kontorsytor, säger Denise Gahnberg, Workplace Specialist på Martela.

Martelas distansundersökning från förra året visar att när det kommer till koncentration känner många att de blir mer produktiva när de arbetar hemma. Medan samarbete, ergonomi och pauser fungerar bättre när man väl är på kontoret.
–    Vi tror att kontoret kommer att få en viktigare roll som mötesplats, men även att det kommer behövas fler tysta zoner som underlättar för koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Där användarorienterad design, uppdelad i de fyra zonerna kommunikation, samarbete, återhämtning och koncentration, bidrar till att medarbetare mår bättre och får bättre förutsättningar att utföra sitt jobb på bästa sätt, berättar Denise Gahnberg.