Arbetsmiljödata

Martela Remote Work Insights 2020

En inblick i distansarbetares upplevelser

Som specialist inom arbetsmiljöer ville vi få en bättre förståelse för hur arbetstagare har upplevt den plötsliga övergången till distansarbete. Undersökningen "Martela Remote Work Insights 2020" genomfördes som en online-enkät och på en vecka svarade över 300 personer i Finland, Sverige och Norge. Som bilaga finns den första delen av resultaten.

Så fungerar olika arbetsuppgifter på hemmakontoret

Behöver vi ens kontor längre när arbetet verkar flyta på så bra hemifrån?

Distansarbete har även tidigare varit ett sätt att se till att få arbetsro, vilket för närvarande syns som ökad effektivitet bland de som distansarbetar: ”Det är ingen som avbryter arbetet genom att besöka ens arbetsbord och man behöver inte ständigt vara närvarande, det är lättare att koncentrera sig.”

Hemmakontoret passar dessutom förvånansvärt bra även för andra arbetsuppgifter. Tack vare appar för distansmöten som blivit allt vanligare de senaste åren, upplever över 85 % av respondenterna att informationsdelning och kommunikation fungerar bra. Det har av naturliga skäl blivit svårare att genomföra djupare samarbete, men över 60 % av respondenterna upplever sig klara av även detta bra. “På kontoret blir det lätt så att man frågar och pratar med arbetskamraterna, nu har den biten helt försvunnit”, svarar en respondent angående situationen.

Utvärdera hur väl ditt hemmakontor stöder följande aktivitetre

Baserat på våra övriga Martela Insights-enkäter vet vi att det kan vara svårt med återhämtning och avkoppling även på ett riktigt kontor, men kanske kan vi äntligen sluta oroa oss för att personalen bara skulle lata sig om de arbetar på distans. En fjärdedel tar inga pauser alls, utan människor hänger sig verkligen åt sina arbetsuppgifter. En respondent skriver: “Utmaningen med distansarbete är att det är lätt att bara köra på en hel dag och att även äta framför skärmen.” Man utför inte heller mindre arbete rent tidsmässigt: “Arbete och fritid flyter ihop när arbetsdagar inklusive pauser pågår till sent på kvällen.”

Som tur är håller tre av fyra personer pauser, och många upplever att de får fler timmar till sin arbetsdag tack vare distansarbetet, då det varken går åt någon tid åt pendling eller till att klä upp sig. “Man sparar bensin, kan klä sig ledigt och tvätta håret mer sällan, till ett Skype-möte räcker det att klä på sig en överdel,” sammanfattar en respondent.

Hur väl hanterar du raster när du arbetar på distans?

Fysiska arbetsförhållanden hemma

Problem som känns igen från kontorslandskap såsom dålig ventilation, bristfällig belysning, bullrig ljudvärld och bristen på avskildhet besvärar inte de som arbetar hemifrån. Även hörnstenen för distansarbete, dvs. dataanslutning, fungerar hos över 80 procent av respondenterna.

De vanligaste bristerna gäller ergonomin på hemmakontoren. Av respondenterna upplever mindre än hälften (44 %) att deras möbler motsvarar behoven hos distansarbete ganska bra och endast en tredjedel har tillgång till mångsidiga arbetsställningar.

”Arbetsstationen är inte ultimat, matbordet används nu som arbetsplats. Arbetet känns hela tiden närvarande, när arbetspappren ligger strödda över hela matplatsen.”

Även om det skulle finnas en ordentlig arbetsstation hemma, är problemet att användarna är flera: “Jag har en stor arbetsstation, men min pojkvän arbetar vid samma bord. Han har kopplat upp sin egen utrustning till skärmarna och håller sina egna möten där och jag håller mina här i soffan i vardagsrummet.”

Hyr väl uppfyller den fysiska arbetsmiljön dina behov när du arbetar på distans?

Tilläggsuppgifter
Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela
eeva.terava@martela.com, +358 50 412 3546