Päivi Pentikäinen
Päivi Pentikäinen arbetar mycket med arbets- och lärmiljöer. Hennes långa erfarenhet hjälper till att skapa funktionella och inspirerande miljöer. "Mitt arbete är baserat på kreativitet och nära samarbete med kunden."

Referenser av Päivi Pentikäinen