Minna Suomalainen

Arbetsmiljösexpert Minna Suomalainen, civilingenjör, arbetar mellan data, människor och design. Användardriven data inspirerar henne mest i sitt arbete. Hos Martela är Minnas huvudansvar att samla in och analysera data och visualisera information. Istället för att helt fokusera på de statistiska och numeriska avsnitten i hennes analys är det viktigt för henne att betona de sociala aspekterna av uppgifterna. "När man tittar på data är det alltid viktigt att komma ihåg att det finns en person bakom varje informationsdel."