Kristin Breitenau
Kristin Breitenau är arbetsplatsspecialist och i den rollen samlar och analyserar hon data för att kunna kartlägga kundens behov och utveckla arbetsplatsen. Det görs bland annat genom workshops, enkäter och intervjuer, där medarbetarnas tankar och idéer tas tillvara. Enligt Breitenau är det viktigt att se till helheten och inte bara den fysiska miljön och möblerna. På det stora hela handlar det om våra mänskliga behov: “Det som hjälper människorna, hjälper företaget.”