12.9.2019
Blogg

Hållbar utveckling på arbetsplatsen – fem konkreta tips!

Blogg: Ville Taipale, VP, Customer Supply Management, Martela

Som konsumenter har hållbarhetstänket varit en del av vår vardag sedan länge. Också vad gäller utvecklingen av arbetsplatser har betydelsen av hållbarhet ökat betydligt under de senaste åren. Proaktiva företag ser en hållbar arbetsplats som en viktig del av sin hållbarhetsstrategi och utnyttjar kompetensen hos sina samarbetspartners i arbetet med frågan. Hos oss på Martela syns detta bl.a. i kriterierna vid konkurrensutsättningar i den offentliga sektorn samt i projektmålen för arbetsplatsutveckling hos kunder i den privata sektorn.

Hur kan man då utveckla arbetsplatsen på ett hållbart sätt? Här kommer fem tips!

  1. Se på utvecklingen av arbetsplatsen som en kontinuerlig modell – inte som ett enskilt projekt.När arbetsplatsen utvecklas baserat på livscykelmodellen, är det möjligt att ta hänsyn till hållbarheten i varje skede av arbetsplatsutvecklingen, från planering och design, till införskaffande av inredningslösningar och optimal användning av lokalerna. En heltäckande modell skapar betydligt större mervärde än sporadiska projekt, genom att se till att arbetsmiljön alltid stöttar det aktuella arbetssättet.
  2. Engagera personalen.De bästa arbets- och inlärningsmiljöerna skapas baserat på verksamhetens mål och värderingar samtidigt som hänsyn tas till användarnas behov. En användarcentrerad arbetsplatsutformning ser till att organisationen får en arbetsplats som stöttar dess uppgifter och som ökar effektiviteten och skapar välbefinnande. När användarna får vara med och specificera behoven, slipper man ofta göra större korrigeringar senare.
  3. Köp endast vad ni behöver, prioritera kvalitet och stötta cirkulär ekonomi. När lokalen har dimensionerats efter organisationens behov från början, undviker man onödiga inköp. Det är grunden för ett miljövänligt handlingssätt där man endast köper det man behöver. En högklassig möbel håller under lång tid och tål även det hårda slitage som offentliga utrymmen utsätts för. Hållbarheten är en viktig del av hela produktens livscykel, från design och materialval till logistik och återvinning av produktens komponenter. En ansvarsfull samarbetspartner informerar dig om hållbarheten för hela produktions- och leveranskedjan; miljöeffekter för produkter och deras produktionskedja, produkternas miljömärkningar samt miljöcertifikat för tillverkningsprocessen.

    När man möblerar de nya lokalerna är det bra att se över om man skulle kunna använda de gamla möblerna i befintligt skick eller om de behöver renoveras. Återvunna möbler kan också vara ett bra alternativ i nya lokaler. Möbler i gott skick men som inte längre behövs återvinns för nya användare.
  4. Optimera  lokalanvändningen och funktionaliteten regelbundet. Underhåll och optimering av färdiga ytor har en viktig roll i en hållbar arbetsplatsutveckling. Regelbunden mätning av nyttjandegrad och utveckling som baseras på data förbättrar lokalutnyttjande och bidrar till kostnadsbesparingar. Förändringar som är nödvändiga för arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara stora, men de kan ha en stor påverkan på effektivitet, medarbetarnas välbefinnande och hållbar arbetsplatsutveckling.
  5.  Överväg servicemodell istället för ägande. Det är inte alltid enkelt att förutspå läget och personalantalet för den egna organisationen. Oavsett förändringar måste arbetsplatsen alltid kunna stötta organisationens behov. Visste du att arbets- och inlärningsmiljöer också kan köpas i sin helhet som en tjänst? Servicemodellen gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar, lättare förutspå kostnader och minska den belastningen som ägande kan medföra. Dessutom möjliggör det ett miljövänligt sätt att optimera användningen av lokalerna och skapar en positiv upplevelse för medarbetarna.


Ytterligare information om hållbarhet hos Martela hittar du i vår senaste hållbarhetsrapport.

Tips för utveckling av arbetsplatsen hittar du i vårt senaste white paper, som du kan ladda ned här.

Läs mer om servicemodellerna Learning environment as a Service och Workplace as a Service.

Ville Taipale Martela

Blogg: Ville Taipale, VP, Customer Supply Management, Martela