Ingrid Hustoft

Ingrid Hustoft har alltid fascinerats av hur och i vilken utsträckning de miljöer vi interagerar med påverkar vårt dagliga liv och våra beslut. "Som designers har vi möjlighet att forma utrymmen omkring oss. Utöver detta är det också att ta fram användarens önskade aktivitet, såväl som atmosfären som utrymmen ska förmedla. Bland annat kan skräddarsydda och anpassningsbara utrymmen öka produktiviteten, kreativiteten och bättre välbefinnande och sammanhållning hos användarna. Mitt mål är att utforma utrymmen som fungerar som en fysisk representation av företagets identitet, värderingar och mål."

Referenser av Ingrid Hustoft

Kontorsmiljöer