Alisa Pigg

Utrymmen och framförallt hur de påverkar människors aktivitet och erfarenheter fascinerar Alisa. I sitt arbete som designer anser hon det särskilt viktigt att sätta sig in i lokalanvändarens situation.

“Jag vill skapa visuellt och praktiskt kompletta helheter, som stödjer välbefinnande, lärande och arbete.”