Riikka Kyllönen
Inredningsdesigner Riikka Kyllönen är särskilt intresserad av omvandlingen av arbetskulturen och de följande möjligheterna som kräver ett nytt slags tänkande även vid utformningen av utrymmen.

Referenser av Riikka Kyllönen

Kontorsmiljöer