Päivi Puroja
Inredningsarkitekt Päivi Puroja utgår i sitt designarbete från användarupplevelsen och erfar att man uppnår det bästa slutresultatet genom samarbete. "Det handlar om att utforma en funktionell och flexibel arbetsplats, vilket också ökar medarbetarnas välbefinnande."