Blogg

Osäkerheten i höst kräver is i magen och flexibla inköp

Om du köper arbetsplatsen som en tjänst slipper du oroa dig.

Det enda som är säkert i år är att hösten är i antågande. Men det är också det enda vi säkert vet. Företagsledningen grubblar nu bland annat över hur och var vi ska arbeta under de kommande månaderna.

Efter den här våren är många arbetstagare utleda på distansarbete, utan någon arbetsgemenskap. Samtidigt funderar vi över hur en säker återgång till arbetsplatsen ska se ut. Hur stor nyttjandegrad är säker? Måste man rentav hyra extra lokaler, för att medarbetarna ska kunna återvända till arbetsplatsen?

Ett sätt att hantera osäkerheten på är att använda sig av servicemodellen vid inköp. Exempelvis köps ofta datorer och telefoner in som en servicemodell. På så sätt behöver ingen på företaget fundera över hur inköpen ska dimensioneras så att rätt typ av utrustning alltid finns tillgänglig i precis rätt mängd.

Liksom teknisk utrustning, måste även arbetsplatsen anpassa sig efter föränderliga behov.

Servicemodellen ger arbetsplatser större flexibilitet, en bättre riskhantering och möjliggör noggrannare kalkylering av kostnader. Fastighets- och arbetsmiljökostnader har en stor betydelse för företagets kostnadsstruktur: lokalerna och deras justeringar binder lätt en stor del av kapitalet.

Servicemodellen underlättar vid förändringar

Vid en snabb överblick kan det framstå som en god idé att hyra en våning till av verksamhetsbyggnaden, så att medarbetarna kan placeras i bås tillräckligt långt ifrån varandra.

I värsta fall binder företaget upp sig till dyra lösningar som inte stöttar modernt arbete.

Istället för nödlösningar bör företagen utnyttja den brytningspunkt som nu råder, där allt fler medarbetare noggrant överväger de egna arbetsrutinerna och om det egna arbetet är beroende av en särskild plats. Receptet för framgång finner vi i teknologin och genom uppföljning av de faktiska arbetsrutinerna.

Istället för att förlita sig på magkänslan lönar det sig att satsa på sensorer och smart teknologi för att forma de nuvarande lokalerna till att bli så användarorienterade, kostnadseffektiva och säkra som möjligt.
 
Den effektivaste modellen att optimera lokalerna utifrån data grundar sig just på servicemodellen: med hjälp av sensorer kan möbler läggas till, avlägsnas och ändras i enlighet med faktisk användning och behov. Servicemodellen underlättar också om Corona situationen förvärras och arbetet återigen ska skötas hemifrån.

Pandemiperioden snabbar på förändringen i arbetssätt

Under förra våren hördes från flera håll att många som fått smak för distansarbete ville öka andelen distansarbete permanent.

När pandemin ebbar ut, står företagen inför utmaningen att skapa så funktionella kontor som möjligt som stöttar olika typer av arbetssätt, så att personalen vill komma dit för att träffas och samarbeta med sina kollegor.
 
Vid en kris är det lockande att genomföra snabba och radikala lösningar. Brytningspunkten är emellertid också en perfekt tid för att hämta andan och stanna upp och se längre framåt. Nu lönar det sig att långsiktigt bygga en effektiv och produktiv arbetsplats inför framtiden.

Kalle Lehtonen

"Osäkerheten i höst kräver is i magen och flexibla inköp."

Kalle Lehtonen, Chief Financial Officer, Martela Oyj