Produkter

Martelas PodBooth är enligt undersökningar marknadens bästa telefonhytt

Martelas telefonhytt PodBooth har marknadens bästa ljuddämpning av tal undersökt enligt standard ISO 23351-1.

Åbo yrkeshögskola testade Martelas nya PodBooth i laboratoriet enligt standard ISO 23351-1. PodBooth sänker ljudnivån för tal med 31 decibel (DS,A). När detta tal jämförs med andra telefonhytter testade enligt ISO 23351-1, intar Martelas PodBooth förstaplatsen över marknadens bästa. Jämförelsedata har samlats in från 105 olika produkttillverkares webbplatser 24.3.2021.

“I laboratoriet är varje hytt placerad på samma linje. Det är enda sättet att utföra mätningar pålitligt och få jämförbara resultat”, berättar Valtteri Hongisto, ansvarig för forskningsgruppen på Åbo yrkeshögskola.

För köparen kan jämförelserna av telefonhytternas akustiska egenskaper te sig svårförståeliga, eftersom en del tillverkare använder olika testmetoder och resultat i marknadsföringen. En del av tillverkarna använder i sin marknadsföring, information om luftljudsisoleringen i hyttens element, såsom inglasningen. Luftljudsisoleringens värden som angivits för enstaka element gällande hela hyttens ljuddämpning av tal, säger emellertid ingenting.

“Om du skulle köpa ett hus i ett område med hög bullernivå, skulle det vara viktigt att ta reda på information om luftljudsisolering inte bara för ytterväggen utan även för fönstren och ventilationen. Även innerytornas absorptionsmaterial påverkar resultatet, inte bara komponenternas luftljudsisolering. Detsamma gäller för telefonhytten: endast helheten har betydelse, inte enskilda delar”, konstaterar Hongisto.

Om dörrarnas fogar läcker, blir hela ljuddämpningen av tal dålig, även om inglasningen skulle vara väl utförd.

Pod stöttar modernt arbete

PodBooth ingår i den omfattande produktfamiljen Pod, som inkluderar telefonhytter, arbetsstationer och andra möbler. Vid formgivningen av produktfamiljen lades stor vikt vid funktionalitet, detaljer samt finish. PodBooth som designades av Design Studio o4i tilldelades förra året det internationellt ansedda designpriset Red Dot.

I formgivningen strävade man efter att skapa ett så neutralt formspråk som möjligt för produkten, så att den trots sin stora storlek ska smälta in så bra som möjligt bland den övriga inredningen. PodBooth har en vadderad och klädd utsida som i sig fungerar som ett akustiskt element och med kompatibla tygval blir produkten en sömlös del av en större inredningshelhet.

Gul PodBooth-telefonhytt

PodBooth som är avsedd för en person, kan även fås i en mötesrumsversion för sex personer.

“Vårt mål från allra första början var att ta fram en produkt, vars akustikvärden var av världsklass. Ur kundens synvinkel är detta den viktigaste egenskapen för varför telefonhytter överhuvudtaget behövs. PodBooth och hela produktfamiljen Pod är designad för att stötta modernt arbete med en balans mellan enskildhet och gemenskap. Människor återvänder till kontoren för att inspireras av möten, när olika uppgifter tilldelas lämpliga utrymmen”, konstaterar Kari Leino, VP, Brand & Design, Martela.

Möt Pod-familjen!

Nu är det hög tid att få ordning på arbetsmiljön

Många företag funderar nu intensivt på vilket arbetsliv vi kommer att återvända till efter undantagsförhållandena. Den nuvarande arbetsmiljön kanske inte alls uppfyller medarbetarnas behov. Behovet av en modern arbetsplats kan uppstå plötsligt för ett företag.

Martelas lösning för snabbt föränderliga behov är Arbetsplatsen som en tjänst dvs. WaaS (Workplace as a Service). Hela Martelas populära produktfamilj Pod ingår som en del i WaaS-tjänsten.

Detta innebär att en månadsavgift faktureras för arbetsmiljön med möbler och övriga tjänster. Vi mäter hur arbetsplatsen fungerar och anpassar lokalerna när behoven förändras utan separata investeringsbehov.

Servicemodellen ger arbetsplatser större flexibilitet, bättre riskhantering och möjliggör noggrannare kalkylering av kostnader. Fastighets- och arbetsmiljökostnader har en stor betydelse för företagets kostnadsstruktur: lokalerna och deras justeringar binder lätt en stor del av kapitalet.

“I en snabbt föränderlig värld är det svårt att förutspå morgondagens behov. För företag är en servicemodell som baseras på uthyrning, ett praktiskt sätt att förbereda sig på förändringar över en längre tidsperiod”, säger Leino.

Bekanta dig med modell Arbetsplatsen som en tjänst!