30.9.2019
Företagsnyhet

Martela utvecklar arbetsplatsens sociala kvaliteter

När företag slåss om att få anställa de mest kvalificerade och attraktiva medarbetarna blir arbetsplatsens sociala kvaliteter allt mer tongivande. Det har finska möbel- och inredningsföretaget Martela tagit fasta på när det nu utvecklar tjänster för att hjälpa kunderna skapa trivsamma och effektiva arbetsmiljöer. Något som det nya kontoret i Malmö ska bidra till att profilera Martela med.

Att särskilja sig även som tjänsteföretag är en del av Martelas långsiktiga strategi när digitaliseringen slår igenom och på djupet påverkar hur företag agerar på marknaden och, inte minst, hur de planerar och organiserar sina kontor.

Martela öppnar kontor i Malmö

”Vi är Martelas förlängda arm i södra Sverige”, berättar Niclas Mattsson, Sales Team Manager för Martela i Malmö. ”Martelas varumärke och kvalitetsmöbler är redan känt här. Nu ska vi stärka det långsiktigt och få till ett ännu bättre samarbete med nya och befintliga kunder, arkitekter och övriga samarbetspartners. Genom direktförsäljning och en direktkontakt med marknaden kan vi vara en part som hjälper till att bryta trenden med att ett fåtal stora aktörer styr och dominerar marknaden. Genom att ta ett steg närmre marknaden blir vi ett tydligt alternativ med våra produkter och tjänster.”

Mattsson ser Martela som en totalleverantör till företag, kommuner, landsting och statliga verksamheter. Martela är en av de tre största leverantörerna av möbler för offentlig miljö men Martela samarbetar även med andra leverantörer för att kunna erbjuda en helhetslösning och en komplett miljö.

Arbetsplats och miljö efter kundens behov

Just genom att arbeta nära marknaden har Martela också utvecklat en gedigen kunskap om hur den förändras och vad som idag krävs för en effektiv och väl fungerande arbetsplats och miljö.

”Ja, vi har t.ex. två medarbetare i Stockholm som på heltid arbetar med att hjälpa kunder med arbetsplatsutveckling”, säger Mattsson. ”De hjälper även våra kunder i Skåne och Blekinge med utvecklingen och förändringen av arbetsplatsen. Det gäller både utveckling eller förbättring i befintlig lokal, vid omorganisation och när man är på väg att flytta in i en ny lokal. Det kan handla om kostnadsbesparing, öka effektiviteten, öka trivsel på arbetsplatsen eller en övergång till en mer behovsanpassad arbetsplats. Hur kan en sådan förändring genomföras och arbetsplatsen förändras?”

För att hjälpa till med denna förändring har Martela utvecklat en egen metodik och en egen verktygslåda. Grunden ligger i att ta reda på vad ledningen önskar uppnå med förändringen men den viktigaste delen är att få faktabaserad kunskap genom medarbetarna. Detta kan utformas på olika sätt beroende på hur behovet ser ut; genom medarbetarenkäter, workshop med ledningen, djupintervjuer med utvalda medarbetare, beläggningsmätning och workshops. Allt anpassat efter hur behovet ser ut på den specifika arbetsplatsen. I och med digitaliseringen behöver företag idag inte lika många skrivbord och kontorsstolar. Medarbetare kan ibland vilja sitta i en soffa med sin laptop i knäet. Många medarbetare kommer inte heller in till kontoret varje dag utan tillbringar tid på kundbesök och liknande. Inte heller behöver kontoren utrustas med lika många utrymmen för förvaring av pärmar och papper.

”Däremot blir de sociala aspekterna viktigare”, säger Mattsson. ”Alltså ser vi en trend nu mot lite lägre och skönare loungemöbler, mer mattor, textilier och färger som skapar trivsel och bättre akustik.”

Martela ser mer sociala kontor där medarbetarna mer spontant kan mötas och informationsflödet ökar utan att man behöver boka traditionella konferensrum. Där man har ytor för samarbete som är flexibla och lätta att förändra. Men också där man kan dra sig undan för att sitta enskilt och vara fokuserad.

Attraktiv arbetsmiljö är en viktig del av employer branding

”Det är påtagligt att attraktiva miljöer nu blir allt viktigare när företagen vill rekrytera attraktiva medarbetare”, säger Mattsson. ”Du investerar i personal – och för att bygga relationer med personal och kunder måste du erbjuda en schyst kontorsmiljö och bland annat låta personalen vara med och bestämma hur den ska se ut. Trivsel skapar framgång.”

”Jag välkomnar Niclas Mattson in i Martela familjen och ser fram emot att Martela fullt ut etablerar sig på den Skånska marknaden. Niclas är ett viktigt tillskott till vår verksamhet och kommer att bidra med gedigen kompetens och bred erfarenhet från branschen”, säger Vidar Hellsaeus, Sales Director för Martela i Sverige. ”Genom vårt kontor i Malmö så får vi nu möjligheten att möta lokala arkitekter, kunder och samarbetspartners. Vi tar ännu ett kliv i att fysiskt etablera sig på alla geografiska områden i Sverige och nu är det Malmö som står i fokus. Detta är en del i den strategiska plan som lagts för att stödja försäljningen och vara en helhetsleverantör genom våra fina produkter och tjänster”, säger Hellsaeus.