Arbetsplatstrender

Hos Digia lyfts en multilokal, flexibel arbetsvardag till nästa nivå

Digia är ett programmerings- och serviceföretag som hjälper sina kunder att förnya sig i en värld med allt fler nätverk. Digia har åtta kontor i Finland och dessutom ett kontor i Stockholm, Sverige – personalen uppgår till mer än 1 300.

En stark företagskultur och vision om framtidens arbete styr utvecklingen

Digias företagskultur har utvecklats aktivt och de kulturprinciper som fastställdes gemensamt 2019 uttrycker på ett personligt sätt de Digia-anställdas värderingar. Exempel som “Alla Digia-anställda är Senior Trainees” och “Vi är uthålliga” kommunicerar om syftet med arbetet och en positiv kultur kring lärande och utforskande. I projektet Future of Work som inleddes i början av 2021 har man dessutom förberett sig för den vardag som följer efter coronapandemin och utvecklat Digias multilokala, flexibla arbetsvardag till nästa nivå.

Projektet innefattar fyra hörnstenar: lokaler, arbetsredskap, vardagsprinciper och ett effektivt utnyttjande av data som ett stöd för arbetet. Jussi Piispanen, Head of Next Level Office, ansvarar för projektet och berättar: “Ett av projektets mål har varit att Digia-campuset ska vara ett nätverk för kontor, hemmakontor och övriga distansarbetsplatser, där man har frihet att välja en lämplig arbetsplats utifrån arbetsuppgift. Utöver ett smidigt och flexibelt arbete, begrundas naturligtvis det nya arbetssättet även utifrån kundbehov och stöd för teamarbete.”

Ett högklassigt hemmakontor ger flexibilitet

Som en del av utvecklingen bland Digia-anställda beslutade man att genomföra en enkät om huruvida medarbetarna i första hand fortsättningsvis vill arbeta på kontoret eller på distans. Distansarbete var redan före pandemin en etablerad del av arbetet hos Digia och 67 % av enkätens respondenter ville huvudsakligen arbeta på distans, vilket innebär 3–5 dagar i veckan. Hos Digia beslutades att säkerställa fungerande hemmakontor och medarbetarna hade möjlighet att välja ett lämpligt arbetsbord samt -stol ur Martelas utvalda sortiment. I kriterierna för distansarbetsstationer betonades funktionalitet, ergonomi och estetik. Distansarbetsstationerna köpte Digia in med den flexibla modellen Arbetsplatsen som en tjänst där företaget betalar en serviceavgift varje månad istället för att köpa in möblerna själv. Antalet möbler är enkelt att ändra och överflödiga möbler återvinns genom underhåll på ett hållbart sätt för nästa användare. Leveranserna av möbler för hemmakontor inleddes i slutet av 2021 och över 500 elektriskt ställbara arbetsbord har redan levererats till hemmen.

Pasi Tontti, Senior Manager, som beställt ett hemmakontor till sitt hem berättar: ”Det elektriskt ställbara skrivbordet och stolen som Martela levererade direkt hem till mig har jag nu använt under ett par månaders tid. Direkt från start började jag med vanan att stå upp under Teams-möten. Efter att par veckors användning märkte jag att ryggen inte längre kändes så avdomnad efter en arbetsdag. Den nya ergonomiska arbetsstolen ger mycket bättre stöd än min gamla stol och genom att stå upp och arbeta får jag efterlängtad variation i min arbetsställning. Det är toppen att sådana här bra möbler har köpts in till hela personalen!”

Satsningen på medarbetarupplevelsen syns i resultaten

Under pandemin har Digia utöver på hemmakontor, även gjort en omfattande satsning på personalens välbefinnande – och utifrån de enkäter som genomförts i personalen har riktningen varit rätt. Enligt enkäten som har mätt arbetets betydelse och medarbetarupplevelsen realiseras friheten att arbeta oberoende av tid och plats väl och enkätens resultat har förbättrats under de senaste åren. Utvecklingsarbetet fortsätter och genom en aktiv resultatuppföljning och inkludering av personalen utvecklas framtidens arbete snabbt.