Arbetsplatstrender

Hemarbetet är här för att stanna

Ordna hemmakontorets ergonomi för bara några hundralappar i månaden
Arbetsplatsen expanderar nu och i framtiden även hem till medarbetarna. Ett ergonomiskt hemmakontor som köps in som en tjänst minskar sjukfrånvaro som orsakas av problem i stöd- och rörelseorganen.

Många av oss känner av det förlängda hemarbetet i kroppen. Hela livet har krympt till hemmet, ryggen har känts stel sedan förra april och kontorets ståbord känns som en avlägsen dröm.

Ingen vet när vi kan återgå till kontoret. En kombination av hem- och kontorsarbete kommer i vilket fall som helst att öka permanent efter pandemin. Nu när våra vanor och arbetsrutiner har förändrats vill allt fler inte bara arbeta från kontoret utan även hemifrån eller varför inte från stugan.

“Det finns ingen återvändo till tiden före pandemin. Medarbetarna väntar på att återvända till kontoret, men de nya och flexibla arbetsrutinerna vi lärt oss, vill vi även behålla när pandemin är över”, säger Artti Aurasmaa, vd på Martela.

Artti Aurasmaa

För företag betyder detta att arbetsmiljön i framtiden kommer att bestå av en kombination av olika platser. Det här gör det möjligt att minska antalet kvadratmeter och aktualiserar frågan om hur ergonomin skulle kunna förbättras på hemmakontoret.

“Hemmakontoret behöver inte betyda en ohälsosam arbetsmiljö. En ergonomisk arbetsplats är en investering för att minska sjukfrånvaro, oavsett om arbetsstationen finns hemma eller på kontoret. För många av oss har distansarbetet lett till exempelvis ryggsmärtor. Det är viktigt att pandemin inte permanent försämrar medarbetarnas arbetsergonomi”, säger Aurasmaa.

En permanent förändring och flexibilitet

Ett sätt att hantera osäkerheten på är att använda sig av servicemodellen vid inköp. Ofta köps datorer och telefoner in som en servicemodell: man betalar en hyresavgift per månad och förnyar dem med överenskomna intervall utan separata investeringsbehov.

På så sätt behöver ingen på företaget fundera över hur inköpen ska dimensioneras så att rätt typ av utrustning alltid finns tillgänglig i precis rätt mängd.

Även arbetsmiljön kan smidigt köpas in som en tjänst med månadsavgift så att företaget inte behöver förbinda sig till stora investeringar. Med servicemodellen får man även enkelt och smidigt tillgång till ergonomiska arbetsstationer till hemmet. Arbetsgivaren kan köpa ett höj- och sänkbart bord och en arbetsstol till hemmakontoret för några hundralappar i månaden.

“En sjukfrånvarodag kostar arbetsgivaren tusentals kronor och i expertorganisationer kan kostnaden överskrida tiotusen kronor. En satsning på ergonomin i arbetsmiljön betalar sig snabbt tillbaka”, säger Aurasmaa.

Servicemodellen ger arbetsplatser större flexibilitet, bättre riskhantering och möjliggör noggrannare kalkylering av kostnader. Fastighets- och arbetsmiljökostnader har en stor betydelse för företagets kostnadsstruktur: lokalerna och deras justeringar binder lätt en stor del av kapitalet.

“I en snabbt föränderlig värld är det svårt att förutspå morgondagens behov. För företag är detta ett praktiskt sätt att förbereda sig på förändringar över en längre tidsperiod”, säger Aurasmaa.

Läs mer om modellen Arbetsplatsen som en tjänst!