Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhetsutveckling

Hållbarhet är en central del av hela Martelas verksamhet. Ville Taipale, VD, Anne-Maria Peitsalo, hållbarhets- och kvalitetschef samt Eerikki Mikkola, ansvarig för servicedesign diskuterar betydelsen av hållbarhet för Martela och dess kunder.

Det talas om och finns en oro för klimatförändringarna och den minskade biologiska mångfalden. Människor förväntar sig hållbarhet av företagen och lösningar till sin vardag som överensstämmer med deras värderingar. Hur tar Martela hänsyn till detta i sin verksamhet?

Ville: Klimatförändringarnas framskridande har en stor påverkan på våra kunder. Deras medvetenhet har ökat och det finns förväntningar på oss att ha lösningar på företagens egna hållbarhetsutmaningar. Martelas styrka är förmågan att erbjuda lösningar för hela arbetsplatsen.

Lösningar som utvecklats tillsammans med kunderna, såsom modellen Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS), stärker vår roll i kampen mot klimatförändringar. Martela har sedan länge varit en föregångare inom branschen gällande den cirkulära ekonomin som växer sig allt starkare. Martela Lifecycle® är en modell för hållbar konsumtion.

Eerikki: Betydelsen av hållbarhet ökar hela tiden, och vår designfilosofi har gjort det möjligt att inkludera principen om cirkulär ekonomi i kärnan av vår verksamhet och i våra kunders arbetsmiljöer. Produkterna utformas med en så lång livscykel som möjligt och med en design som håller på lång sikt. Överflödiga möbler kan senare restaureras och kläs om så att deras livscykel fortsätter som en återvunnen möbel hos nästa kund. Den cirkulära ekonomin är emellertid mer än bara återvinning. Betydelsen av ägande minskar och allt oftare övergår man till en servicemodell som baseras på cirkulär ekonomi, där hela arbetsplatsen håller sig uppdaterad och optimerad.

Anne-Maria: Vi erbjuder våra kunder arbetsplatstjänster och produkter samtidigt som vi säkerställer att cirkulär ekonomi förverkligas på arbetsplatsen. Vi har nyligen anslutit oss till VTT:s, LUT-universitetets och Business Finlands forskningsprojekt vars mål är att på ett pålitligt och jämförbart sätt utveckla tillvägagångssätt enligt internationell nivå för att indikera de positiva miljöeffekterna dvs. koldioxidavtryck för lösningar gällande cirkulär ekonomi. När kunden har tillgång till jämförbar information blir det också lättare att fatta hållbara beslut.

Ville: Genom att använda servicemodellen och möjligheterna med cirkulär ekonomi kan kunden minska det egna koldioxidavtrycket. En del av detta utgörs av optimering av nyttjandegraden och planering av arbetsmiljön utifrån verkliga behov. Därigenom kan energiförbrukningen och fastighetskostnaderna påverkas. En trivsam och funktionell arbetsmiljö å sin sida, påverkar såväl välbefinnandet i arbetet som arbetsresultaten.

Arbetsplats

Coronaviruspandemin har vänt upp och ned på arbetslivets rutiner och arbetsmiljöer. Hälsosäkerheten måste beaktas och nu arbetar vi inte bara på kontoret utan även hemifrån. Hur ser framtidens arbetsmiljö ut och hur skiljer den sig åt från de nuvarande?

Anne-Maria: Arbetsmiljön ska kunna anpassa sig efter olika situationer och de ökande förändringarna i hur vi arbetar. Användning av servicemodellen gör det möjligt att snabbare anpassa sig efter de föränderliga behoven i arbetsmiljön. Jämfört med inköp av möbler, gör servicemodellen det enklare att säkerställa att arbetsmiljöns tekniska kvalitet alltid är ändamålsenlig och i sin ordning samtidigt som enskilda produkter har en så lång livscykel som möjligt.

Eerikki: Betydelsen av kvalitet blir allt viktigare och behovet av flexibilitet ökar. Stora förändringsprojekt blir istället mindre uppdateringar som nu sker ännu mer i realtid. Arbetsmiljön anpassar sig efter människornas och verksamhetens behov.

Ville: Betydelsen av trivsel och välbefinnande i arbetet är ännu viktigare för att upprätthålla den fysiska och psykiska hälsan. Att se över ergonomin är en metod att minska sjukfrånvaron.

Hur kan Martela hjälpa företag och organisationer att anpassa sig till förändringar nu och i framtiden?

Anne-Maria: Vår uppgift är att skapa miljöer dit arbetstagare vill komma tillbaka. En fungerande lokal är attraktiv och ergonomisk, den bjuder in till närvaro och möjliggör olika samarbetsformer.

Eerikki: Genom att förstå människors behov kan vi erbjuda rätt lösningar sett till kvalitet och dimensionering. Vi beaktar hållbarhetsaspekten i hela verksamhetskedjan.

Ville: Martela kan förverkliga hela arbetsplatstjänsten från början till slut från produktutveckling och planering av arbetsmiljön till montering, underhåll och produktåtervinning på ett hållbart, effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Vilka var 2021 års viktigaste framgångar inom hållbarhet?

Ville: Martela har sedan 2011 förbundit sig till FN:s Global Compact-mål. Vårt engagemang syns i det konkreta arbetet vi lägger ner för att säkerställa hållbarheten i leveranskedjan.

Anne-Maria: En del av våra kunder har satsat på att säkerställa hållbarheten i sina inköp genom att låta utföra en extern revision. I revisionen har vi även i praktiken kunnat påvisa funktionaliteten i våra kontrollprocesser beträffande socialt ansvar i vår verksamhetskedja. Vi är även stolta över möjligheten att delta i projektet Koldioxidhandavtrycket som inleddes nyligen. Med dess hjälp kan vi visa hur vår modell med cirkulär ekonomi producerar verkligt värde för våra kunder och för miljön.

Eerikki: Hållbarhet är kärnan i utvecklingen av vår verksamhet. Det finns en tydlig ökning på användning av och efterfrågan på vår servicemodell och våra återvunna möbler.

Martela har över tid lyckats förnya sig genom att motsvara de aktuella förändringsbehoven i arbetslivet, eller att till och med förutspå dem. Hur säkerställs förnyelse och tidsenlighet i verksamheten idag?

Ville: Förmågan att förnya sig flödar genom Martelas historia: genom att utmana oss själva har vi alltid varit pionjärer gällande teknologi, tjänster och produkter för arbetsplatsen. Vi följer marknaden och megatrender, satsar på produktutveckling och vi har branschens bästa experter. Vårt klientel representerar de främsta inom sina branscher globalt och vårt nätverk av samarbetsparter är starkt. Vi tror på att utveckling gör oss konkurrenskraftiga och ger oss tillväxtmöjligheter.

Eerikki: Tillsammans med kunder och samarbetspartners kan vi förutspå behov som en grund för vårt utvecklingsarbete. Vi måste vara flexibla och uppmärksamma de snabbt föränderliga situationerna inom servicedesign.

Ville, Anne-Maria & Eerikki
Vill du veta mer om hållbarhet inom arbetsplatsutveckling? Vill du veta mer om modellen Arbetsplatsen som en tjänst?
Anne-Maria Peitsalo
Director, Sustainability & Quality
anne-maria.peitsalo@martela.com
tfn +358 10 345 5205
Eerikki Mikkola
Head of Business Design and Development
eerikki.mikkola@martela.com
tfn. +358 10 345 5128