Arbetsmiljöer

Det är dags att börja fundera över hur framtidens arbetsplats ska se ut

Vi har nu arbetat på distans i drygt ett år och kan så smått börja skönja slutet på undantagsförhållandena. Snart har arbetstagarna större valmöjlighet att välja var de vill arbeta. Nu är det dags att fundera över vilka krav som förändrade arbetssätt ställer på såväl arbetsplatser som ledarskap efter undantagsförhållandena.

Under pandemin har organisationerna lärt sig ett helt nytt sätt att arbeta, där den fysiska platsen dvs. kontoret inte längre styr allt arbete. Samtidigt har många upptäckt värdet av kontoret.

Obligatoriskt hemarbete utan frihet att välja påverkar arbetsplatsernas sociala kapital och försvårar informationsgången. Vi saknar kontorets samarbete och kommunikation mellan arbetskamraterna. Kontoret gör det även lättare för många att skilja på arbete och fritid.

“I vissa organisationer inleddes hemarbetet utan att arbetsmetoderna förnyades. Det ledde till utmaningar inom bland annat kommunikation, utveckling av nya idéer, samarbete och sociala relationer. Dessa är kontorets styrkor som inte förverkligas av sig själv vid hemarbete. Efter pandemin är det bra att utnyttja kontorets styrkor och redan nu utveckla nya arbetssätt i hemarbetet”, konstaterar Martelas arbetsplatsspecialist Miia Leppänen.

Många av oss arbetar på ett helt annat sätt nu än före pandemin. Nästan alla möten sköts via videosamtal och till och med workshoppar anordnas digitalt även efter undantagsförhållandena. På de tomma kontoren finns nu inkapslat hur vi arbetade före pandemin.

Arbetstagarnas krav på arbetsmiljön har förändrats i stor omfattning. Enligt en undersökning som Martela låtit göra vill hela 43 procent arbeta på distans mer än halva veckan. Förändringen är stor: före pandemin ville endast cirka sex procent av respondenterna göra det (Martelas undersökning 2020, 2000+ respondenter).

Lounge area with sofas
Working area

Framtidens arbetsplats låter nomaderna slå läger

Pandemin har vänt upp och ner på sättet att leda. Förändringarna inom ledarskap måste också överföras till arbetsplatsen. Enligt organisationspsykologen Antti Kauppi kommer framtidens arbetsplatser att karaktäriseras av nomadliknande egenskaper.

“Vi måste ha metoder för att kunna avskilja vårt eget projekt från oväsendet runt omkring. Silos upplevs som negativa, då informationsgången fungerar dåligt. Vi måste istället lära oss att bygga en form av nomadläger för våra egna projekt. Lägret kan sedan demonteras när projektet är färdigt”, konstaterar Kauppi.

Eeva Terävä, chef på Martela Design Studio, anser att kontoret måste stötta det förändrade arbetet. Det måste finnas utrymmen för såväl koncentration som för samarbete.

“Lokalanvändningen måste optimeras på nytt: kvalitet före kvantitet. För att kontoret ska vinna över hemmet, måste man satsa på trivsamma lokaler. Koncentration uppnås genom avskilda utrymmen dit medarbetarna kan dra sig tillbaka”, konstaterar Terävä.

I framtiden kommer majoriteten av alla anställda att själva välja var de arbetar – oavsett om det är hemma, på kontoret eller någon annanstans. Alla organisationer kan göra det bästa av förändringen så att arbetet löper på smidigt och personalen mår bra.

När undantagsförhållandena upphör återstår en stor fråga, nämligen hur vi ska säkerställa att inte medarbetarna sprids åt olika håll, och att arbetet även i fortsättningen sker effektivt. Det finns ingen återgång till det gamla sättet.

Hur ser framtidens arbete ut? Vad kräver det av ledarskap och arbetsplatsen? På vårt webbinarium får du svar på dessa frågor!