Arbetsplatstrender

De populäraste kontorslösningarna i Norden just nu

Inom många organisationer reflekterar man för närvarande över hur man ska få personalen att komma till kontoret oftare. Efter pandemin har man upprättat företags- och teamspecifika rekommendationer, som successivt omvandlats till riktlinjer. Många företag har gått över till riktlinjen "tre dagar på kontoret, två dagar på distans". Arbetskulturen har förändrats snabbt och utmaningar med ledarskap och välbefinnande har accentuerats, när personalen har arbetat mer på distans.

Vilken roll spelar då inredningsdesignen för att få personalen att träffa varandra mer på kontoret? I många företag uppfyller lokalerna inte dagens behov: det finns för mycket utrymme och det är av fel typ. För att personalen ska känna att det lönar sig att komma till kontoret måste lokalerna stödja de viktigaste arbetssätten: informella möten, samarbete, distansmöten och även koncentration.

Vi frågade våra experter vilken typ av lokaler som behövs mest i nordiska organisationer just nu.

Ari Tölli i Working Cafe på Martelas huvudkontor
Working caféer

"Aktuella kunddiskussioner visar att kontor behöver en avslappnad mötesplats där man både kan sitta och jobba en stund eller koppla av över en kopp kaffe. Vi kallar den här typen av utrymmen för Working caféer", berättar Ari Tölli från Martela Finland. På samma sätt som köket ofta är en mötesplats i hemmet, behövs också en aktiv mötesplats på kontoret. Caféet ligger ofta nära entrén, dit personalen anländer när de kommer in på kontoret och omedelbart träffar sina kollegor. Utrymmet erbjuder också ett tillfälligt arbetsutrymme för kontorsbesökare.

Vid formgivningen av ett kontorscafé är nyckelordet flexibilitet. Utrymmet ska tillhandahålla en mängd olika sittplatser, såsom soffor och utrymmen dit man kan dra sig tillbaka, samt mindre stolar och bord som också är lämpliga för arbete. I anslutning till caféet finns ofta en öppen yta som är perfekt för exempelvis informationstillfällen och mindre kundevenemang.

Christian Lippert i PodBooth telefonkiosk på Martela Stockholmskontor
Telefonhytter ger ett lugnt utrymme för korta möten

Även om personalen allt oftare kommer till kontoret att för att träffa kollegor och arbeta tillsammans, är individuellt och koncentrationskrävande arbete fortfarande den vanligaste uppgiften för kunskapsarbetare. Det är viktigt att designa kontoret utifrån olika zoner och reservera tillräckligt med arbetsstationer för långvarigt koncentrationskrävande arbete, men också avkopplande utrymmen för korta möten och distansmöten.

Christian Lippert från Martelas kontor i Stockholm beskriver situationen i svenska företag: "Behovet av telefonhytter i olika storlekar har ökat markant. Majoriteten av mötena idag är mindre virtuella möten, och det saknas tillräckligt med mindre mötesrum på kontoren. Företagen satsar nu på att ingen ska behöva stanna hemma för att arbeta på grund av att det är omöjligt att koncentrera sig på kontoret.”

Det som användarna uppskattar mest i telefonhytterna avsedda för en person, är god ljudisolering och ventilation. Ofta tillbringar man längre tid i större mötesrum och då är sittkomfort och mångsidiga tillbehör viktiga. Att hyra telefonhytter har varit ett populärt alternativ, eftersom det är enkelt att lägga till fler telefonhytter eller returnera sådana som visat sig vara överflödiga. Läs mer om Martelas flexibla möteslokaler.

Pia Sander på Martelas kontor i Oslo
Flexibel möbeluthyrning

Flexibilitet förverkligas i inredningsdesignen och genom valet av möbler, men också i upphandlingsmodellen. Istället för en engångsinvestering har flexibla möbeluthyrningstjänster ökat i popularitet. "Servicemodellens popularitet ökade till en början på grund av svårigheten att förutse företagets behov i framtiden. Det är exempelvis mycket svårt att förutsäga på vilken nivå distansarbetet kommer att ligga”, konstaterar Pia Sander från Martela Norge.

”På senare tid har vi observerat att betydelsen av hållbarhet har ökat snabbt även när det gäller utvecklingen av arbetsmiljön, vilket i sin tur har bidragit till servicemodellens popularitet. Exempelvis för Evolve som hyr co-working-lokaler, var modellen Arbetsplatsen som en tjänst, den perfekta lösningen för att stödja deras strategi för en grönare framtid.”

Månadsavgiften för servicemodellen kan inkludera några eller alla möbler och det antal tjänster som krävs, beroende på behoven. Överflödiga möbler återvinns för vidare användning vilket förlänger möblernas livscykel. Läs mer om servicemodellen.


Låt oss återvända ett ögonblick till varför det är viktigt att stödja personalmöten och samarbete.
Det är välkänt att samarbete spelar en viktig roll för att skapa kreativitet och innovation. Starka sociala band skapar ett positivt arbetsklimat där medarbetarna trivs och upplever sig vara en del av en större helhet. I genuina möten flödar informationen effektivare och risken för missförstånd är mindre. När välbefinnande och arbetseffektivitet är viktiga för utvecklingen av ett företags affärs- och kundupplevelse, är det bra att fokusera på var arbetskulturen skapas varje dag.

Vill du höra mer om fungerande lösningar hjälper vår kundtjänst och säljare gärna till: info@martela.se.