Blogg

Balansen mellan människa och miljö är den mest ansvarsfulla frågan inom hybridarbete

På många arbetsplatser söker man fortfarande efter rätt form för hybridarbete. Pandemin överrumplade oss alla och skapade även nya behov på kontoren. Just nu är också tiden inne för att tala om balansen mellan människa och miljö.

1. En hållbar arbetsmiljö.

Miljökonsekvenserna som uppkommer under tillverkningen av en möbel är endast en del av konsekvenserna för hela produktens livscykel. Om möbeln endast används en kort tid och därefter kasseras, får den betydligt större miljökonsekvenser än om den underhålls och används i tiotals år och möbelmaterialet tas tillvara efter användningen.  
Nu är en utmärkt tidpunkt för att samtala med arbetsgivaren om en ekologisk inredning för kontoret och hemmakontoret och om vilka verktyg som är nödvändiga för arbetet och hur de smidigt kan integreras till en del av arbetsvardagen.

2. En balanserad lokalanvändning.

Vi lever i hybridarbetets guldålder då kontoret fortfarande behövs men inte i samma form som före pandemin. Detta medför naturligtvis utmaningar för en mångsidig användning av lokalerna, eftersom lokalernas utnyttjandegrad kan variera mycket, möbler har kanske flyttats till hemmakontoret, för att inte tala om hur mycket energispill som uppstår av tomma och alltför stora lokaler.

Arbetsplatsen som en tjänst, Workplace as a Service (WaaS), är en modell som gör det möjligt att förnya arbetsplatsen flexibelt och ekonomiskt. Att köpa arbetsplatsen som en tjänst är en ansvarsfull lösning med vilken arbetsplatsen kan modifieras snabbt utifrån dess växlande behov. I modellen återvinns företagets överflödiga kontorsmöbler och en modern arbetsmiljö skapas för företaget där innehåll och månadshyra kan anpassas efter behoven. Genom att optimera lokalanvändningen kan företagen minska behovet av utrymme vilket även visar sig i hyres- och underhållskostnaderna. Arbetsplatsen som en tjänst eliminerar även risken med ägande, då produktens värde inte sjunker.

3. Cirkulär ekonomi i centrum.

Cirkulär ekonomi är en växande trend inom kontorsinredning. Särskilt nu när behovet av ergonomiska kontorsmöbler numera utöver på arbetsplatsen även finns på distanskontoret. Det är väl knappast någon som tar med sig arbetsbord eller -stol när de rör sig mellan olika arbetsstationer. Att köpa dubbla exemplar av möbler är inte ansvarsfullt för miljön och inte heller en särskilt hållbar investering ur företagsansvarsaspekt. Därför lönar sig cirkulär ekonomi.

Återvinning har inte alltid gjorts enkel och de allt strängare miljökraven förutsätter utöver pengar och tid även expertis.

Med Martelas tjänster återvinner ni era kontorsmöbler både ansvarsfullt och enkelt. Vi följer principen om en cirkulär ekonomi ”Waste Nothing” i all vår verksamhet och strävar efter att för vår del minska miljöbelastningen. Överflödiga möbler som är i gott skick säljs på ett hållbart sätt, och en del av möblerna repareras och/eller kläs om på nytt innan de säljs.

Vi hämtar möblerna för återvinning och sköter alla nödvändiga återvinningsåtgärder inklusive återvinningsrapportering. Möbler som inte kan användas, demonteras och komponenterna sorteras som trä-, metall- och plastmaterial. Materialet används som delar till återvunna möbler, som sekundärt råvarumaterial eller vid energiproduktion. Endast en bråkdel hamnar på soptippen.

4. Miljöansvar = balans mellan människa och miljö.

Det faktum att arbetssätt eller platser har förändrats radikalt under de senaste 1,5 åren, betyder inte att uppmärksamheten ska riktas bort från miljön och människans hållbara levnadssätt. Tvärtom – de förändringar som pandemin fört med sig skapar en verklig förutsättning för att fundera över den egna verksamheten ur hållbarhetssynpunkt och att vidta lämpliga konkreta åtgärder.

I vår verksamhet beaktas hållbarhet från första idéstadiet till produktens leverans från lagret, till återvinning av varje komponent. Eftersom säkerhet och hållbarhet är viktiga frågor för oss, designas våra produkter och möbler med en så lång livslängd som möjligt i åtanke.

Vi är också med och utvecklar pålitliga och jämförbara sätt att förevisa miljöfördelar med kolneutralitet och lösningar inom cirkulär ekonomi i projektet Carbon Neutrality Empowered by Handprint som leds av VTT och LUT.

När det gäller hållbarhet är det viktigaste för oss att hitta en balans mellan människa och miljö.

Behöver du hjälp med att starta upp ett hållbart nytt arbete?
Vi hjälper dig gärna!