Martela främjar arbetsglädje och -hälsa samt produktivitet.
Vi designar och förverkligar inspirerande arbets- och lärmiljöer, där även måndagar är en fest.

En fungerande arbets- och lärmiljö byggs upp utifrån behov och uppgifter. Istället för en enda arbetsplats, erbjuder vi medarbetare och studerande flera utrymmen framtagna för olika behov: för samarbete, koncentration, kommunikation och avkoppling.

I vårt arbete har vi fokus på miljö, ansvarsfullhet och hållbara val. Vårt perspektiv är en generation, inte ett kvartal. Våra produkter tillverkas för att kunna hålla för tid och förbrukning, från en användare till en annan.

Wooden balls in a bowl
Sola Beam chair
Värdena syns i allting
Tillsammans Tillit och respekt för varandra är kärnan i vår kultur. Mångfald och att lära av andra är våra styrkor. Vi uppnår våra mål och lyckas tillsammans.
Mod Ett modigt och intuitivt tankesätt för oss framåt. Det är källan till vår inspiration och innovation. Vi är föregångare till bättre arbets- och lärmiljöer.
Lyhördhet

Genom att lyssna på våra kunder identifierar vi deras behov.
Våra lösningar baserar sig på kunskap och förståelse för våra kunder. Därigenom särskiljer vi oss och säkerställer en bra kundupplevelse.

Omsorg

Vi har förbundit oss till hållbarhet i all vår verksamhet.
Våra lösningar stöttar ekologi och cirkulär ekonomi. Tillsammans bygger vi en bättre framtid.

A woman sitting at a desk
Office equipment

För bättre arbete

Martelas existens bygger på det faktum att vi är experter på att skapa en bättre arbetskultur och vår uppgift är att skapa användarcentrerade arbetsmiljöer. Grunden för vår strategi är en stark förståelse för organisationens behov och smärtpunkter och trender i arbets- och lärmiljöer.

Vision People Centric Workplaces – Vi skapar användarcentrerade arbetsplatser
Mission Better Working – För bättre arbete
Strategi Supporting customer business with Martela Lifecycle® – Vi stöttar kundens verksamhet med Martela Lifecycle-modellen

Martela Lifecycle-tjänsterna skräddarsys för varje kunds behov. Vårt servicesortiment täcker hela livscykeln för arbetsplatser från behovsdefiniering till formgivning, möblering och kontinuerlig optimering. Helhetstjänsten som täcker alla faser håller alltid lokalerna kostnadseffektiva och uppdaterade efter behov samt hjälper dem att fungera på ett hållbart sätt som sparar på miljön.

Martela är ett familjeföretag grundat 1945. Under årtiondena har vi utvecklats från möbeltillverkare till föregångare inom användarorienterade arbets- och lärmiljöer. Vi planerar och förverkligar arbets- och lärmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.
Läs vår berättelse