Julia Läufer & Marcus Keichel

Julia Läufer och Marcus Keichel, som grundade den Berlinbaserade designbyrån Läufer + Keichel 2003, strävar efter att främja en hållbar relation mellan människor och föremål. Vid utvecklingen av nya produktidéer betonar Läufer och Keichel betydelsen av kulturkontexten.