Paula Viertola

Paula Viertola, Learning Environment Specialist, arbeider med utviklingsprosjekter for læringsmiljøer i rollen som innsamler og analytiker av brukerdata. "Utnytting av brukerdata og medarbeidernes fagkunnskap i romdesignet er en nøkkelfaktor for et vellykket læringsmiljø. Det er virkelig inspirerende og lærerikt å diskutere med de ansatte ved forskjellige læreinstitusjoner samt med elever/studenter og hjelpe dem med å danne seg et bilde av forskjellige muligheter for å utvikle lokalene." Paula er designer av utdanning og utnytter i stor grad forskjellige metoder innen designtenkning og tjenestedesign i ulike faser av involveringsprosessen.

Referanser av Paula Viertola