Er ditt nåværende læringsmiljø funksjonelt? Tjener det undervisnings- og læringsmetoder i stadig endring? Støtter lokalene virksomhetens bruksbehov, trives brukerne i lokalene og utnyttes de effektivt?

Endringer forutsetter fornyelse.
Skolemiljøets rolle er å støtte læring og undervisning på en måte som passer alle behov og situasjoner. Måter å undervise og lære på er i endring og med pandemien har endringstakten akselerert. For eksempel er fjernundervisning nylig tatt i bruk under COVID-19 pandemien.

Ingen vet ennå hvordan vi skal handle i fremtiden og hvilke ferdigheter det blir behov for. Det som er klart er at mange endringer vil fortsette å komme. Derfor er det fornuftig å designe justerbare læringsmiljøer, selv for uidentifiserte behov.

Martelas Læringsmiljøet som en tjeneste-modell er svaret på denne utfordringen. Med hjelp av modellen er det mulig å skape allsidige lærings- og undervisningslokaler i skolene, som enkelt kan endres ved å ta hensyn til brukernes individuelle behov. Modellen sikrer at læringsmiljøet alltid er optimalt tilpasset.

An illustration of a person
Fordelene ved Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen
  • Drifts- og læringskulturen fornyes
  • Læringsmiljøet skaleres og tilpasses endringer
  • Du betaler månedlig leie for det du har behov for
  • En enkel, ansvarlig og fleksibel måte å gjøre innkjøp

Mansikkala skolesenter, med sine ca. 1400 elever, drifter Finlands største skolebygning i tre og befinner seg i Imatra. Under planleggingen av fasilitetene, var fokuset på tilpasningsevnen til læreplassene. En tjenestemodell – som gjør det mulig å legge til, fjerne eller erstatte møbler etter behov – ble brukt til å anskaffe møblene. «Ingen vet hvordan skolehverdagen vil se ut om ti år, så dette er en moderne løsning som gir best valuta for pengene», sier Sami Turunen, byrådsleder for anlegg og sikkerhet i Imatra.

Hva om læringsmiljøet alltid var optimalt og funksjonelt?

Et brukerorientert læringsmiljø fornyer seg etter behov.
Undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at læringsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerorientert og involverende måte.

Skoler og læringsmiljøer er tradisjonelt planlagt for å brukes i opptil flere tiår. Det er vanlig å kjøpe nye møbler når man bygger en ny skole eller renoverer en gammel. I dag kan læringsmiljøet imidlertid skaffes med en fleksibel tjenestemodell hvor møbleringen inngår i en fleksibel leie og læringsmiljøet kan oppdateres i årene som kommer etter hvert som behovene endres. Dersom det avdekkes endrede behov for utnyttelsen av et rom kan møblene returneres og erstattes med nye som støtter de nye behovene. Den månedlige leien øker eller reduseres i henhold til endringene og læringsmiljøet optimaliseres. Tjenestemodellen er også ideell for innredning av midlertidige bygg. Når man returnerer til de faste lokalene kan deler av eller hele møbleringen returneres.

Den kontinuerlige optimaliseringen som er inkludert i tjenestemodellen, sikrer at læringsmiljøet alltid forblir oppdatert og funksjonelt. Kartlegging etter avtalte intervaller sikrer at skolen hele tiden er oppdatert og at både elever og lærere trives.

Two boys reading books
Classroom in Hiltulanlahti School
  1. Definisjon av mål og brukernes behov

  2. Brukerorientert planlegging

  3. Implementering av endringen og støtte

  4. Kontinuerlig innsamling av brukeropplevelser og optimalisering ved behov

En tjenestepakke tilpasset størrelsen

Skoler og undervisningsinstitusjoner er aktivitetsbaserte miljøer som skal tjene sine brukere fleksibelt.
Martelas Læringsmiljøet som en tjeneste-modell garanterer et læringsmiljø som alltid er på sitt beste. Læringsmiljøet som en tjeneste implementeres alltid som en løsning tilpasset organisasjonens og brukernes behov. Følgende kan velges i pakken: definisjon av utviklingsmål og -behov, involverende planlegging og implementering av læringsmiljøet.

En modell for kontinuerlig optimalisering omfatter måling og analyse av utnyttelsen av lokalene og av brukeropplevelsen, involverende planlegging av oppdateringer, møbler som en tjeneste, optimaliserings- og gjenbrukstjeneste og utvikling av virksomhetskulturen. Vi utnytter den innsamlede informasjonen og legger planer sammen med brukerne. Martelas team er ansvarlig for implementeringen av læringsmiljøet og den kontinuerlige optimaliseringen av dette.

Vil du høre mer?
Det er enkelt å bli fortrolig med Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen. Bare ved hjelp av å samle inn informasjon om brukeropplevelser og å måle utnyttelsesgraden til lokalene er vi i stand til å modernisere læringsmiljøet slik at det svarer til brukernes behov.

Ta kontakt