Fungerer det nåværende læringsmiljøet? Støtter lokalene virksomhetens bruksbehov, trives brukerne i disse og utnyttes lokalene effektivt? Tjener det nåværende læringsmiljøet undervisnings- og læringsmetoder i stadig endring?

Et brukerorientert læringsmiljø fornyer seg etter behov

Nye rutiner forutsetter fornyelse.
Behovene ved undervisningsinstitusjonene har nådd et vendepunkt, og undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at læringsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerorientert og involverende måte.

Skoler og læringsmiljøer er tradisjonelt planlagt for å brukes i opptil flere tiår. På grunn av dagens endringstakt er det likevel vanskelig å spå når og hvordan undervisnings- og læringsmetodene endres og hva dette vil kreve av undervisningsmiljøet.

Martelas Læringsmiljøet som en tjeneste-modell er svaret på denne utfordringen. Med hjelp av modellen er det mulig å skape allsidige lærings- og undervisningslokaler ved undervisningsinstitusjonene, som enkelt kan endres ved å ta hensyn til brukernes individuelle behov. Tjenesten inkluderer kontinuerlig optimalisering av læringsmiljøet. Modellen sikrer at læringsmiljøet alltid er på sitt beste.

Two boys reading books
Classroom in Hiltulanlahti School
  1. Definisjon av mål og brukernes behov

  2. Brukerorientert planlegging

  3. Implementering av endringen og støtte

  4. Kontinuerlig innsamling av brukeropplevelser og optimalisering ved behov

En tjenestepakke tilpasset størrelsen

Skoler og undervisningsinstitusjoner er aktivitetsbaserte miljøer som skal tjene sine brukere fleksibelt. Martelas Læringsmiljøet som en tjeneste-modell garanterer et læringsmiljø som alltid er på sitt beste.

Læringsmiljøet som en tjeneste implementeres alltid som en løsning tilpasset organisasjonens og brukernes behov. Følgende kan velges i pakken: definisjon av utviklingsmål og -behov, involverende planlegging og implementering av læringsmiljøet.

En modell for kontinuerlig optimalisering omfatter måling og analyse av utnyttelsen av lokalene og av brukeropplevelsen, involverende planlegging av oppdateringer, møbler som en tjeneste, optimaliserings- og gjenbrukstjeneste og utvikling av virksomhetskulturen. Vi utnytter den innsamlede informasjonen og legger planer sammen med brukerne. Martelas team er ansvarlig for implementeringen av læringsmiljøet og den kontinuerlige optimaliseringen av dette.

An illustration of a person
Fordelene ved Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen
  • Læringsmiljøet testes, evalueres og utvikles kontinuerlig
  • Læringsmiljøet skapes basert på brukerdata og -opplevelse
  • Arbeidsproduktiviteten og innovasjonsevnen øker
  • Brukeropplevelsen forbedres samtidig som læringskulturen fornyes
  • Budsjetteringen forenkles – totalkostnadene blir forutsigbare
Vil du høre mer?
Det er enkelt å bli fortrolig med Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen. Bare ved hjelp av å samle inn informasjon om brukeropplevelser og å måle utnyttelsesgraden til lokalene er vi i stand til å modernisere læringsmiljøet slik at det svarer til brukernes behov.

Ta kontakt