En optimal og ansvarlig arbeidsplass

Martelas livssyklusmodell sikrer at arbeidsmiljøet deres alltid er oppdatert og ansvarlig. Våre førsteklasses tjenester og spesialister støtter dere i hver eneste fase i utviklingen av deres arbeids- eller læringsmiljø. Brukerorienterte konsulenttjenester garanterer et arbeidsmiljø som er tilpasset målene og arbeidsmetodene til deres organisasjon. Med hjelp av våre designtjenester, vil deres fasiliteter bli inspirerende, komfortable og planlagt for å støtte virksomheten til deres organisasjon på en optimal måte. Våre høykvalitets installasjons- og flyttetjenester sikrer at et kontor eller en skole kan tas i bruk effektivt, til avtalt tid og i henhold til planen. Sjekk også våre gjenvinnings- og optimaliseringstjenester for å sikre at arbeidsmiljøet deres støtter brukerne og alltid er optimalt.