Endringer i arbeidskulturen og ny teknologi har revolusjonert vårt syn på og vår måte å arbeide på. Men mobilt arbeid har ikke bare gjort at vi utnytter kontorarealet mer effektivt – det har også endret måten vi arbeider på når vi faktisk er på kontoret. Antallet cellekontorer har gått ned til fordel for åpne kontorløsninger, og i dag velger stadig flere å arbeide aktivitetsbasert. Ved å jobbe i et aktivitetsbasert kontor, kan man oppnå fordeler som økt samhandling og interaksjon mellom medarbeidere og avdelinger, og en styrket arbeidskultur. Den største utfordringen vil være å sørge for tilstrekkelige muligheter for konsentrert arbeid, og å implementere en ny arbeidsmåte blant de ansatte.

Stadig flere virksomheter ser på arbeidsplassen som et styringsverktøy på linje med HR, økonomi, marked og andre kjerneområder i bedriften. Siden samfunnet endres i stadig økende takt, er det av stor betydning å utnytte arbeidslokalene best mulig, og sørge for gode arbeidsforhold og effektiv arealutnyttelse. Med Martela Lifecycle tar vi utgangspunkt i bedriftens målsetninger, de ansattes arbeidsmetodikk og arbeidsoppgaver og kan tilby en rekke ulike verktøy for å skape et optimalt arbeidsmiljø.

Noora Meet & Work arbeidsstasjoner

Brukersentrert aktivitetsbasert kontor

Det aktivitetsbaserte kontoret tilbyr et fleksibelt arbeidsmiljø, og dets egenskaper kan sees fra forskjellige perspektiver avhengig av forskjellige forhold og krav. Kontoret kan deles inn i fire forskjellige aktivitetsområder:

Collaboration - Samarbeid Ulike arbeidsområder (f.eks. møter, gruppearbeid og opplæring) i et åpent eller lukket rom, hvor du finner et passende miljø for kreativt samarbeid.
Communication - Kommunikasjon Møterom av ulike størrelse med akustisk og eventuell visuell skjerming med rom for uformelle og organiserte møter av ulike størrelser tilpasset behov (åpne/lukkede / stående/sittende).
Concentration - Konsentrasjon Avgrensede eller lukkede rom hvor konsentrert arbeid, sammen eller alene, er mulig.
Chilling out - Hvile og restitusjon Ulike rom og områder der ansatte kan gå for å ta en pause, slappe av eller tenke.
A woman carrying a keyboard
Jobber på et aktivitetsbasert kontor

Hvordan lykkes med aktivitetsbasert kontor?

Hver bedrift har forskjellige behov.
Et vellykket aktivitetsbasert kontor har alltid utgangspunkt i den spesifikke bedriften, deres kjernevirksomhet og målsetninger, «copy-paste»  fra andre bedrifter fungerer sjelden eller aldri. Et fungerende aktivitetsbasert kontor som støtter de ansattes trivsel og produktivitet, blir skapt gjennom involvering og deltagelse under planleggingsperioden. I tillegg anbefaler vi, når sluttresultatet blir implementert, å sette opp en eller flere workshops, for å legge til rette for at de ansatte får eierskap til den nye måten å jobbe på. I et godt arbeidsmiljø er det områder for forskjellige aktiviteter: samarbeid, kommunikasjon, konsentrasjon og innhenting. På denne måten får folk i forskjellige jobber mer ut av arbeidet sitt.

Et aktivitetsbasert kontor er ikke det samme som et  åpent kontorlandskap. Den største forskjellen er funksjonaliteten.

De ansattes arbeidsoppgaver og behov er styrende
Gjennom arbeidsplassundersøkelser kartlegger vi hvilke behov som de ansatte teknisk sett har for å utføre sine arbeidsoppgaver. Hvor ofte har de møter, av hvilken størrelse, hyppige telefonsamtaler, hvem samarbeider man oftest med, og hvor ofte utføres konsentrasjonskrevende arbeid mm. Ut fra svarene kategoriserer vi i fire medarbeiderprofiler, og sørger for å planlegge arealene slik at man får tilgang til egnede arbeidsområder på kontoret. Hvor ofte man jobber fra andre steder enn kontoret er også blitt en viktig faktor å ta med i beregningen av fremtidens kontorlokaler.

Fordelene med en brukersentret arbeidsplass

Ved hjelp av Martelas ekspertise gjør du arbeidsplassen din til en strategisk suksessfaktor. Bli kjent med fem viktige fordeler som din bedrift kan dra nytte av.

1. Bedre trivsel i arbeidet

Trivsel i arbeidet er avgjørende for bedriftens suksess.
Når medarbeiderne trives på arbeidsplassen, oppnås bedre resultater. På kontorer som er implementert gjennom involverende planlegging, føler hver enkelt medarbeider at lokalene er planlagt for seg og sine oppgaver. Ulike rom for konsentrert arbeid sikrer behovet for å jobbe uforstyrret, og allsidige sosiale soner gir grunnlag for samhandling og informasjonsflyt. Møbler av høy kvalitet med god ergonomi reduserer sykefraværet.

2. Økt produktivitet

En god arbeidsplass støtter bedriftens strategi og kjernevirksomhet.
En arbeidsplass som tilpasser seg fleksibelt og støtter en moderne arbeidskultur inspirerer til kreativitet og kanaliserer energien mot felles mål. Arbeidsplassen er med andre ord ett av de mest konkrete styringsverktøyene. Med en planløsning av kontorene som tar utgangspunkt i organisasjonens behov er det mulig å effektivisere tidsbruk og forbedre informasjonsflyt. En investering i brukersentrert arbeidsplass vil normalt medføre høyere produktivitet.

3. Reduserte arealkostnader

Ved hjelp av et godt planlagt kontor kan du oppnå opptil 50 % innsparing i kostnadene med lokalene.
Visste du at ifølge undersøkelser står nesten halvparten av arbeidsstasjonene ubrukte, mens det samtidig er for få av mange andre typer rom? Bare en del av oppgavene til dagens kunnskapsarbeidere utføres på egen arbeidsstasjon, og stadig mer tid blir tilbrakt på online-møter eller fysiske møter med å skape ideer. En moderne arbeidsplass er arealmessig mer kompakt, men funksjonelt mer tilpasset enn tidligere. På en god arbeidsplass finnes områder for samarbeid, interaksjon, rekreasjon og konsentrasjon, og på den måten kan hver og en velge den plass som passer best til eget arbeid.

4. Styrking av merkevare

Gode og inspirerende kontorlokaler i tråd med bedriftens verdier er ditt visittkort til kunden.
Ved hjelp av disse kan du kommunisere effektivt om bedriftens verdier og visjoner både internt og til alle besøkende i lokalene. Funksjonaliteten til lokalene, den visuelle inspirasjonen og det ønskede inntrykket av varemerket er trumfkort også i konkurransen om den beste arbeidskraften – og i motiveringen av de nåværende medarbeiderne. Derfor oppnås alltid det beste sluttresultatet når man gjør en grundig kartlegging av behov i den tidlige fasen av planleggingen.

5. En bærekraftig arbeidsplass

En arbeidsplassplanlegging som omfatter hele livssyklusen er et bærekraftig valg.
Martelas arbeidsplassplanlegging, som omfatter hele livssyklusen til kontorlokalet, er alltid også et bærekraftig valg. En oppgradering av arbeidsplassen basert på et reelle behov kan redusere kontorets karbonfotavtrykk med opptil 40 %. Samtidig tenker vi nøye over hvilke eksisterende møbler og løsninger som kan benyttes også i de nye planene. Vi resirkulerer overflødige møbler og øvrige restmaterialer etter implementeringen av den oppdatert arbeidsplassen på en bærekraftig måte. Møbler i god stand blir sjekket og oppgradert og kan få et nytt liv gjennom Martela Outlet-løsningen.

Serviceavdelingen hjelper deg å holde de nye lokalene i perfekt stand, noe som også reduserer de fremtidige behovene for reparasjon og renovering.

Kontakt oss