Skolen flytter – Martela står til tjeneste!

Flytting er et stort prosjekt hvor det er nok av løse tråder å holde rede på.
God planlegging gjør det enklere å lykkes. Gjennomtenkte forberedelser gjør flyttingen smidig, og kyndig koordinering skaper mindre besvær.

Martela er en erfaren partner når det gjelder flytting av skoler.
Vi tar oss av endringsprosjekter for læringsmiljøer og flytting av utdanningsinstitusjoner fra begynnelse til slutt. Vår rettesnor under alle flytteprosesser, er å forstyrre læringen og arbeidet så lite som mulig.

Vår tjeneste starter med spesifisering og planlegging av det nye læringsmiljøet. Vi inventerer nåværende møbler, leverer nye og gjenbruker de som skal vekk. Vi forbereder, tidfester, koordinerer og gjennomfører flyttingen eller endringen effektivt og pålitelig.

  • Nøye koordinert planlegging, gjennomføring og oppfølging
  • Én kontaktperson er ansvarlig for hele prosjektet
  • Både supplering og gjenbruk av møbler blir ivaretatt
  • En smidig og finslipt prosess sparer tid, besvær og kostnader