Martela er forpliktet til bærekraft i all sin virksomhet.
Bærekraft er en viktig del av våre verdier, vår driftsstrategi og vårt daglige arbeid på alle nivåer i organisasjonen. For oss betyr dette åpenhet, bærekraftig forretningsvirksomhet, verdsetting av miljøet, livssyklustenkning og brukerfokus i planleggingen og produksjonen av produktene, tjenester som forlenger levetiden til lokalene og produktene, forpliktelse om å overholde internasjonale avtaler og anbefalinger, samt å sørge for både egne medarbeidere og interessegrupper. Våre løsninger forbedrer produktiviteten, arbeidseffektiviteten og trivselen i arbeidet, og fremmer bærekraftig virksomhet både på individ- og bedriftsnivå.

Ansvarsstyring

Bedriftsansvar betyr at vi bærer ansvaret for hvordan Martela påvirker samfunnet, miljøet og interessegruppene rundt seg. Martela bærer ansvaret for hele livssyklusen til produktet:

  • Fra planlegging og produksjonskjede, til produksjon og kundeservice
  • Fra vedlikeholdstjeneste under bruk og frem til gjenbruk
  • Når behovet for å bruke produktet hos kunden opphører

Målet med gjenbruken er å gi nytt liv til møbler i god stand.

Ledelse av bedriftsansvaret er en del av vårt daglige virke. Bærekraft er en del av Martelas verdier, driftsprinsipper og strategi. Vi følger alle lover og bestemmelser som berører vår virksomhet i all vår daglige virksomhet. Vi tar også hensyn til internasjonale avtaler og forpliktelser, samt anbefalinger som kan tilpasses vår virksomhet. Hvordan vi arbeider rapportert i Corporate Code of Conduct.

Økonomisk ansvar

I Martela betyr økonomisk ansvar åpen kommunikasjon rundt mål, virksomheter og økonomisk nytte for interessegruppene. Det økonomiske ansvaret dekker lovgivningen som gjelder vår virksomhet og at de offisielle kravene og børsreglene følges. Vi rapporterer ansvarlig og åpent om økonomiske saker både på nettet og i årsberetningen.

Siden 2011 har vi også publisert en bærekraftsrapport i tråd med Global Reporting Initiative (GRI)-modellen:

Regnskapsoppgjørene og nøkkeltallene finnes i våre årsberetninger.

Bærekraft har en viktig rolle også i styringen av vår innkjøpskjede. For å fremme dette synspunktet har vi laget prinsipper for å instruere våre nøkkelleverandører.

Sola chairs in a row

Sosialt ansvar

En god arbeidsplass er viktig for alle. Hos oss i Martela er det en del av vårt sosiale ansvar. På vår arbeidsplass følger vi ILOs konvensjoner om arbeidstakernes rettigheter, og vi respekterer i våre ansettelsesforhold internasjonale rettigheter for arbeidstakere. Det samme forventer vi også av våre samarbeidspartnere. Vi verdsetter likestilling og godkjenner ikke diskriminering i vårt arbeidsfellesskap. Disse prinsippene har vi dokumentert i vår personalpolitikk (pdf).

Ifølge Martela Lifecycle-modellen har spesifiseringen av brukernes behov en betydelig rolle i arbeidsplassplanleggingen. Martela har vært med på å støtte Nordiske bedrifter i prosjekter som gjelder trivsel i arbeidet ved hjelp av ergonomiske møbelløsninger og brukerfokusert romplanlegging i over 75 år. For Martela betyr sosialt ansvar også arbeid for å fremme trivsel i på arbeidsplassen hos våre kunder. For å sikre ulykkesfritt og sikkert arbeid har vi et sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø.

ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System Certificate (pdf)

People working together at a desk
Materials

Miljøansvar

Vi søker kontinuerlig etter muligheter til å redusere vår miljøpåvirkning. Vi følger gjeldende miljøbestemmelser og fremmer naturvern. I miljøsaker har vi fokus på materialer, energi, utslipp, avfall og gjenbrukstjenester - både i vårt eget driftsmiljø og også sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi tilbyr bærekraftige løsninger og produkter med minst mulig miljøpåvirkning.

Les mer om Martela-produktenes karbonavtrykk

Miljøsertifikater

Martela er tildelt ISO 14001 sertifisering av en uavhengig tredjepart. Våre viktigste miljøprinsipper er publisert i vår miljøpolitikk (pdf). Martela har multisertifikat for kvalitets- og miljøstyringssystemer som dekker ledelse, salg, markedsføring samt konsultasjons- og flyttetjenester for å skape brukerorienterte arbeidsplasser i kontorer og offentlige lokaler. Sertifikatet omfatter også innkjøp, produktutvikling, testing, lagring, leveransestyring, produksjon og renovering av møbler (logistikksenteret i Nummela, Finland), produksjon av polstrede møbler (produksjonsanlegget i Piaseczno, Polen) og produksjon av møbelkomponenter (produksjonsanlegget i Kitee, Finland).

ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate (pdf)
ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate (pdf)

Möbelfakta

Miljø- og bærekraftsynsvinklene for produktene og tjenestene er fortsatt de viktigste innkjøpskriteriene for mange av Martelas kunder. For å gjøre det enklere å foreta et bærekraftig valg har vi for en del av våre produkter søkt om merker utstedt av en tredjepart, og ved hjelp av disse er det enklere for kundene å pålitelig velge produkter som oppfyller viktige kriterier for dem.

Mange av Martelas produkter har Möbelfaktas miljø-, kvalitets- og ansvarsmerker tildelt av Möbelfakta AB. 
Produktlisten finner du her:

Möbelfakta

Möbelfakta drives av Möbelfakta Sverige AB, et ideelt selskap eid av IVL Svensk Miljöinstitut og Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta er et referanse- og merkesystem for møbler som tar hensyn til både kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Merket er basert på europeiske kvalitets- og miljøkrav samt på internasjonale krav til sosialt ansvar.

Samarbeid med interessegrupper

For å forbedre vår virksomhet trenger vi ideer, tips og forslag om mulige utviklingsområder. Alle tilbakemeldinger er viktige for oss og vi verdsetter all kontakt, også i saker som gjelder mangler knyttet til bærekraft.

Nøkkelflagg og Design from Finland

Alle Martela Lifecycle-tjenester og mange andre produkter har Nøkkelflagg-merket, som er et bevis på at produktene er produsert i Finland, i en virksomhet som sysselsetter i Finland. I livssyklusmodellen Martela Lifecycle skjer tilnærmingen til arbeidsplassen gjennom en dekkende, helhetlig tenkning, og da tas det vare på kontorlokalene, møblene og menneskene.

Nøkkelflagget kan tildeles et produkt som er produsert i Finland. Foredlingsverdien eller den innenlandske delen av produktet som blir igjen i Finland må være på minst 50 prosent. Kriteriet for tjenestene er at bedriften har en betydelig innenlandsk eierandel og fungerende ledelse. Også bedriftens hovedkontor må ligge i Finland.

Meritterte tjenester og produkter innenfor Martelas design er blitt tildelt Design from Finland-merket. Forbundet för Finländskt Arbete tildeler merket til unikt finsk design. Merket forteller at bedriften som pioner har satset på finsk design. Designets betydning for den finske nasjonaløkonomien og konkurranseevnen er stor. Finlands designhistorie er fremfor alt bygget opp med innredningsprodukter for hjemmet, men nå designes også tjenester og virksomhet innen offentlig sektor. De av Martelas produkter og tjenester som har mottatt Nøkkelflagg-merket og Design from Finland-merket finner du her.

Förbundet för Finländskt Arbete er en ekspertorganisasjon som har til oppgave å fremme anseelse og suksess for finsk arbeid. Forbundet administrerer merker og nettjenester som forteller om finsk arbeid. Nøkkelflagget er et opprinnelsesmerke som tildeles produkter og tjenester produsert i Finland. Totalt mer enn 3 500 produkter, produktgrupper og tjenester bærer nøkkelflagget.